Terug naar nieuws
23 maart 2015

Crowdfunding groot succes

Vandaag is de door Yellow Step Solar geïnitieerde crowdfundactie van een portefeuille Nederlandse zonnestroomprojecten succesvol gesloten. In slechts 33 uur werd het beoogde bedrag van €50.000 bijeen gebracht. De obligatielening, verbonden aan een portefeuille van operationele solarprojecten, werd uitgegeven door Yellow Step Solar, een joint venture van ontwikkelaar International Solar en energiebedrijf Greenchoice om solarprojecten te realiseren en te exploiteren. Yellow Step Solar is het bedrijf achter KiesZon.

De obligatielening draagt een rente van 4,75% en heeft een looptijd van 5 jaar. De crowdfundactie werd gehouden via het crowdformplatform Duurzaam Investeren (www.duurzaaminvesteren.nl), dat hiermee alweer het vierde succesvolle crowdfundproject op haar platform succesvol afgerond zag worden.

De aan de obligatielening verbonden portefeuille bevat reeds 7 operationele projecten met een totaal vermogen van bijna 1 MW. De projecten zijn gerealiseerd op spraakmakende locaties in Nederland waaronder Het Muziektheater te Amsterdam en dierenpark De Apenheul te Apeldoorn. Naast deze operationele projecten zullen er nieuwe Nederlandse zonnestroom projecten in de portefeuille worden opgenomen.

Met de uitgifte van de obligatielening wilde Yellow Step Solar financiering ophalen voor de realisatie van deze nieuwe projecten. Daarnaast wilde ze particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om te participeren in solarprojecten om zo het draagvlak voor duurzame energie in Nederland te stimuleren. Een andere belangrijke doelstelling was om ervaring op te doen met ‘crowdfunding’ als nieuwe financieringsvorm.

Veel potentiële investeerders teleurgesteld
Vanwege de snelheid waarmee het streefbedrag is opgehaald zijn veel mensen niet in de gelegenheid geweest om te investeren in deze mooie portefeuille van zonnestroom projecten.

Daarom biedt Yellow Step Solar geïnteresseerden de gelegenheid om nu al hun interesse kenbaar te maken voor volgende crowdfundacties. Iedereen die nu zijn interesse kenbaar maakt zal voorafgaand aan het eerstvolgende crowdfunding project geïnformeerd worden. Interesse kan kenbaar gemaakt worden door eenvoudigweg een email te sturen aan obligaties@international-solar.com. Meld dan even in de email: interesse volgende crowdfund propositie.