Terug naar nieuws
8 december 2017

Blog: Frank Heijckmann over SDE+ 2018

Minister Wiebes stuurde eerder deze week een brief naar de tweede kamer over de nieuwe SDE+ regeling voor 2018. Tot onze grote verbazing wordt er onderscheid gemaakt tussen niet-netlevering (een nieuwe term) en productie die direct wordt geleverd aan het net. Voor projecten groter dan 1 MWp is het voorlopig Correctiebedrag vastgesteld op respectievelijk € 0,055 voor niet-netlevering en € 0,038 voor netlevering. Voor projecten kleiner dan 1 MWp is het verschil zelfs nog groter, te weten € 0,063 ten opzichte van € 0,038. Dit komt als een volslagen verrassing. Volgens minister Wiebes heeft hij hiertoe besloten om overstimulering te voorkomen. ZonPV gaat dus mijns inziens aan haar eigen succes ten onder. Maar waarom vind ik dit onderscheid een slecht idee?

  1. Overstimulering wordt al voorkomen door het Basisbedrag per ronde naar beneden bij te stellen. Hiermee heeft de Minister een uitstekend middel om de hoogte van de subsidie aan te passen aan de dalende prijzen van zonnestroominstallaties.
  2. Wij (en met ons de netbeheerders) vinden het juist belangrijk dat opgewekte energie direct lokaal wordt gebruikt, met andere woorden, direct verbruik zou moeten worden gestimuleerd. Deze regeling stimuleert juist levering aan het net, precies het tegenovergestelde. Overbelasting van het net, één van de grootste toekomstige uitdagingen, wordt hiermee dus eerder werkelijkheid.
  3. We weten allemaal dat opslag van duurzaam opgewekte energie een hot topic zal worden de komende jaren. Hoe kunnen we de onvoorspelbare duurzame energie-opwek ‘matchen’ met het verbruik. Opslag zou een belangrijk antwoord op deze vraag kunnen zijn. Deze nieuwe regeling frustreert opslag, immers directe invoeding op het net levert meer op waardoor de al wankele businesscase voor opslag gefrustreerd wordt.
  4. Deze nieuwe regeling zet de deur open voor hele grote landprojecten (met directe invoeding op het net) en maakt dak-projecten minder aantrekkelijk. Willen we dat eigenlijk wel? Het is een kwestie van tijd voordat de publieke opinie zich tegen dit soort grootschalige opoffering van bijvoorbeeld landbouwgrond zal richten. Ik ben niet tegen landprojecten, maar (grootschalige) dakprojecten met direct verbruik is nog steeds het meest interessant.
  5. Ik vraag mij serieus af hoe het administratieve proces zal gaan lopen. Feit is dat het ingewikkelder gaat worden, waar zich meer mensen mee bezig moeten gaan houden. Er moet apart gemeten worden welk deel direct is verbruikt en welk deel aan het net geleverd is en dat is mijns inziens geen sinecure. Het is nu al foutgevoelig weet ik uit ervaring, dus ik maak me serieus zorgen of dit niet een brug te ver is.

Deze regeling zou dus wat mij betreft snel teruggedraaid moeten worden. Ik hoop dat het ministerie van Economische Zaken tot inkeer komt en met mij beseft dat dit contra-productief is. Het werkt precies in de hand wat we niet willen en werkt tegen ontwikkelingen die we juist wel willen!

Frank Heijckmann
Directeur KiesZon