Terug naar nieuws

Alliantie Zon: brochure multifunctioneel ruimtegebruik

Alliantie Zon publiceert een brochure met voorbeelden van zon-PV projecten die inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik. In samenwerking met Solarfields, Sunrock, TPSolar, GroenLeven en KiesZon bieden we een totaal overzicht en kijken we samen naar oplossingen om de beperkte ruimte in ons land beter te benutten.

Bij multifunctioneel ruimtegebruik gaat de eerste gedachte vaak uit naar zonnepanelen op daken, drijvend op water, boven fruit of een carport. Maar niet direct naar de combinatie met batterijopslag, waterstof, kleinvee en oxiderende veengrond. Terwijl ook dit mogelijkheden zijn waarop zonneparken in brede mate bijdragen aan het tegengaan van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en netcongestieproblematiek.

Multifunctioneel ruimtegebruik kan dus verschillende vormen aannemen. Denk hierbij aan een zonnepark op een vuilstort, een zonnecarport of een zonnepark op Rijksgrond. Ons project Zonnepark Welschap is een mooi voorbeeld van een zonnepark op Rijksgrond. Maar projecten als deze vereisen flexibiliteit en lokaal maatwerk. De meest optimale inrichting van zonneparken zal dus niet vastliggen, maar verschillen per locatie of regio. De afgelopen jaren hebben de leden van de Alliantie diverse vormen van multifunctioneel ruimtegebruik toegepast in de praktijk. Aan de hand van reeds gerealiseerde voorbeeldprojecten bieden we met deze brochure een breder perspectief wat er zoal mogelijk is. Want een zonnepark is meer dan alleen zonnepanelen.

Download de brochure hier.

Contact