Terug naar nieuws

Aan het woord: Montea

Of je logistiek vastgoed wel of niet duurzaam moet ontwikkelen is geen vraag meer, maar een vanzelfsprekendheid, zegt Martine de Groene van Montea. Een eerste serie warehouses is inmiddels samen met partner KiesZon voorzien van zonnepanelen. “Duurzaam ontwikkelen is beter voor de economie en de maatschappij.”

Montea is gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van logistiek vastgoed in België, Nederland en Frankrijk. “Bij alles wat we doen, vragen we ons af wat we achterlaten voor toekomstige generaties. Duurzaam ontwikkelen is daarvoor cruciaal, ook als dat betekent dat de initiële investering hoger is”, zegt Hylcke Okkinga, directeur van Montea Nederland.

Visie
Duurzaam ontwikkelen gaat breder dan zonnepanelen op een dak, legt Okkinga uit. “Het begint al bij de visie. Wij beleggen alleen voor de lange termijn en voor onze eigen portefeuille, en met een zo klein mogelijke footprint.” Vanuit die visie richt Montea zich vooral op bewezen logistieke brownfield-locaties, ook als dat betekent dat er eerst gesaneerd moet worden. Okkinga: “Wij kijken daarbij niet naar waar we kunnen ontwikkelen, maar naar waar we willen ontwikkelen. We zijn nu bijvoorbeeld volop bezig met het saneren van twee brownfield-locaties in Etten-Leur en Tiel.”

Materialenpaspoort
De Groene: “Duurzaamheid betekent voor ons ook dat we onze panden zo ontwikkelen dat we ze eenvoudig geschikt kunnen maken voor andere gebruikers. Maar ook dat we rekening houden met de mensen die er werken, bijvoorbeeld door te zorgen voor veel daglichttoetreding.” Het toepassen van duurzame materialen past daarbij. “We proberen zo veel mogelijk circulair te bouwen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je weet wat er in je gebouw zit. We werken al jaren met materialenpaspoorten, al voordat het door vele andere werd gebruikt.”

Zonnepanelen
Alle nieuwe panden van Montea zijn gasloos en full electric. Zonnepanelen op de daken spelen een belangrijke rol in de duurzame energievoorziening. De voordelen daarvan zijn evident: een lagere energierekening, een lagere CO2-uitstoot en een positief effect op de uitstraling van het bedrijf. Okkinga: “Gebruikers profiteren mee van de energieopbrengsten. De overheid stelt bovendien dat bedrijven een zorgplicht hebben om hun milieu-impact te beperken. Doelmatig gebruik van energie past daar natuurlijk perfect in.”

Praktijkervaring
Voor het ontwerpen, installeren en beheren van de zonnepanelen werkt Montea samen met KiesZon, dat de ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling verzorgt. Dat kan in een operational lease, dakverhuur of koopconstructie. Sinds de oprichting in 2009 ontwikkelde KiesZon zich als eerste in Nederland tot een volledig verticaal geïntegreerd zonnestroombedrijf. De Groene: “Onze keuze voor KiesZon is gebaseerd op een zorgvuldig selectieproces. KiesZon had de beste papieren op het gebied van aanpak, kennis en kunde. Inmiddels zijn de eerste daken voorzien van zonnepanelen en we zijn op dit moment bezig met een aantal andere. Uit deze praktijkervaring blijkt dat het een prettige partner is om mee samen te werken. Ze nemen het hele proces uit handen, zijn proactief, communiceren goed en zijn oplossingsgericht.” De Groene noemt het pand van Vos Logistics (zie foto hierboven en onderaan deze pagina) als voorbeeld. “De bedoeling was om het hele dak vol te leggen met zonnepanelen, maar dat bleek in eerste instantie niet te kunnen. KiesZon heeft vervolgens met de constructeur een ingenieuze oplossing bedacht waardoor het wel kon.”

Batterijen
Montea ontwikkelt op dit moment een stadsdistributiecentrum voor DHL Express op het circulaire en energieneutrale bedrijventerrein Blue Gate in Antwerpen. Het gebouw krijgt de BREEAM Excellent-score en het dak komt ook hier vol met zonnepanelen. Okkinga: “Een mooi voorbeeld van een last mileage dc met een hoge energieopname door de huurder, vooral vanwege zijn elektrische vervoermiddelen.” Okkinga constateert dat er behoefte is aan energieopslag in batterijen. Aan de ene kant omdat de gebruiker niet alle opgewekte energie afneemt, aan de andere kant omdat de zonne-energie overdag wordt opgewekt, terwijl de afname ook ’s avonds en ’s nachts is. “Door de opslag van energie kan de capaciteit van de zonnepanelen nog beter worden afgestemd met het daadwerkelijk gebruik. Batterijen zijn dus noodzakelijk en het lijkt mij goed als de overheid investeringen hierin stimuleert.”

Okkinga: “Onze boodschap aan de markt is dat het prima haalbaar is om logistiek vastgoed duurzaam te ontwikkelen en dat het goed is voor de economie en de maatschappij. Het levert alleen maar voordelen op.” De Groene: “Duurzaam ontwikkelen of verduurzamen van bestaand vastgoed is geen vraag, maar een vanzelfsprekendheid.”

Contact