Netcongestie

Wat betekent netcongestie en wat zijn de gevolgen?

Het elektriciteitsnet raakt steeds meer overbelast, waardoor de grenzen van de capaciteit steeds dichterbij komen. In verschillende delen van het land is het net zo vol dat er nu en in de nabije toekomst geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten. Deze situatie is ontstaan door de snelgroeiende vraag naar elektriciteit, terwijl het netwerk zelf niet even snel is meegegroeid.

Ervaart u één van onderstaande uitdagingen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

  Type contact

  Diensten

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

  Door groeiende vraag naar duurzame stroom en de toename van duurzaam opgewekte stroom neemt de druk op de capaciteit van het elektriciteitsnet alsmaar toe. Door de onbalans in de vraag en aanbod van stroom ontstaat er in sommige delen van het elektriciteitsnet een tekort aan transportcapaciteit. Als de vraag of aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net, noemen we dit netcongestie.

  Het is de verwachting dat de vraag en aanbod van (groene) stroom nog verder zal toenemen. Bedrijven willen uitbreiden en zijn tegelijkertijd bezig met de overstap van fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energiebronnen. Bedrijven installeren bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s.

  In de netcongestiegebieden is de netbeheerder soms genoodzaakt om beperkende maatregelen te treffen. Gevolg hiervan is dat grootverbruikers niet de volledige capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen gebruiken of een overschot van de opgewekte zonnestroom kunnen terug leveren aan het net.

  Bedrijven die behoefte hebben aan een nieuwe of zwaardere aansluiting worden geconfronteerd met lange wachtlijsten. Vooral grote bedrijven die veel stroom verbruiken ondervinden hier hinder van.

  KiesZon Netcongestieoplossing: Power 2 Build

  Met Power 2 Build bieden we een geïntegreerde energieoplossing die zorgt voor betaalbare en gegarandeerde energie. Het is een oplossing op plekken waar beperkt, of helemaal geen stroomafname of teruglevering mogelijk is. De optimale energiebalans wordt gecreëerd door opwek en verbruik slim te combineren met energieopslag. De aansluitcapaciteit wordt beter benut. Zo kan er zonder capaciteit op het net toch gebouwd worden.”

  Meer informatie: Power 2 Build

  Wat zijn alternatieve oplossingen om de bedrijfsvoering niet in de problemen te laten komen?

  Een van de belangrijkste methoden om netwerkcongestie te verminderen, is het implementeren van slimme netwerken en energieopslagsystemen. Met deze technologieën kunnen bedrijven in de energieproductie en -consumptie beter coördineren, waardoor ze pieken in de vraag beter kunnen beheren en netwerkoverbelasting kunnen voorkomen.

  De slimme netwerken maken gebruik van geavanceerde sensoren en communicatietechnologie om real-time gegevens te verzamelen over de energieproductie en -consumptie in het netwerk. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt om de energiestromen te optimaliseren en congestie te voorkomen. Door deze slimme technologieën te integreren met zonne-energiesystemen, kunnen bedrijven de energieproductie beter afstemmen op de vraag. Hierdoor wordt congestie in het netwerk verminderd en wordt het gebruik van zonne-energie gemaximaliseerd.

  Energieopslag

  Met een energieopslagsysteem kan het overschot aan opgewekte zonne-energie vermogen opgeslagen worden voor later gebruik. Ook kan zo’n systeem ingezet worden om pieken op te vangen als het elektriciteitsnet niet voldoende kan leveren.

  Gelijktijdigheid

  Gelijktijdigheid houdt in dat de afname van duurzame energie plaats vindt op het moment dat deze wordt geproduceerd. Een voorbeeld is om laadpalen voor elektrisch rijden in te zetten. Zo wordt de opgewekte zonne-energie direct verbruikt om de voertuigen op te laden wanneer de zon schijnt.

  Gridless benadering

  Hiermee wordt bedoeld dat de vraag naar elektriciteit wordt voorzien door een geheel zelfstanding functionerend systeem op basis van duurzame energieopwekking. Een gebouw of deel van een gebouw opereert dan geheel onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

  Cable Pooling

  Een andere manier om de opgewekte energie beter te benutten is Cable Pooling. Bij Cable Pooling sluiten meerdere gebruikers aan op één energiebron. Met deze oplossing wordt ook nog eens bespaard op de aansluitkosten.

  Referenties

  Partnership is voor KiesZon een centrale kernwaarde. Wij werken samen met onze partners en opdrachtgevers aan een eindresultaat dat in elk opzicht naar wens is. Dat is ons streven. Hieronder komen onze partners en opdrachtgevers aan het woord over hun ervaringen met KiesZon en onze werkwijze.

  KiesZon – Smart Smart Energy Solutions

  Zomaar even een greep uit een reeks van oplossingen die KiesZon te bieden heeft of naar toe werkt. Zolang het huidige elektriciteitsnet nog niet is gemoderniseerd zullen de problemen rond netcongestie nog wel enkele jaren aanhouden. Maar door in oplossingen te blijven denken, te innoveren, te ontwikkelen en door samen te werken houden we de realisatiegraad hoog.

  Persoonlijk advies

  Onze experts

  Cas van Lith

  Cas van Lith

  “Met het toenemen van de Nederlandse netproblematiek, zowel aan de vraag- als aanbodzijde, groeit de behoefte aan integrale oplossingen voor de verduurzaming van bedrijven, en meer autonomie in hun energievoorziening. Dit type projecten begint met het doorgronden van wat een bedrijf echt nodig heeft. Op basis daarvan bieden we een maatwerkoplossing. Het modelleren van energieopslag en het managen van energieproductie en -verbruik is waar we goed in zijn.”

  Staat u op de wachtlijst voor een zwaardere netaansluiting door netcongestie?

  Neem contact of vul de Netcongestie QuickScan in, we kijken samen naar de mogelijkheden!

   Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

   Veel gestelde vragen

   Bij netwerkcongestie is er niet voldoende transportcapaciteit op het netwerk beschikbaar. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen elektrificeren steeds meer bedrijven hun bedrijfsvoering. Hierdoor is de vraag naar hernieuwbare energie enorm toegenomen. De vraag naar energie overstijgt de capaciteit op het (lokale) netwerk.

   Aan de andere kant worden bedrijven steeds milieubewuster en willen ze hun steentje bijdragen door zelf hernieuwbare energie op te wekken. Omdat het energienetwerk niet is ontworpen voor lokale invoeding is er soms niet voldoende capaciteit om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net.

   Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland kunt u per regio bekijken of er nog ruimte is op het netwerk voor invoeding en afname.

   Wachtlijsten per netbeheerder
   Voor meer informatie over netcongestie kunt u ook terecht bij uw netbeheerder. Klik op de link van uw netbeheerder voor meer informatie.

   Enexis
   Liander
   Stedin
   Rendo Netbeheer
   Westland Infra Netbeheer
   Coteq

   Weet u niet wie uw netbeheerder is? Zoek deze dan op via mijnaansluing.nl.

   Er zijn twee soorten congestie: invoedingcongestie en afnamecongestie. In gebieden waar sprake is van invoedingscongestie is er meer aanbod van ( opgewekte) elektriciteit om aan het net terug te leveren dan de capaciteit van het elektriciteitsnet aan kan. Bij afnamecongestie is het andersom en is er meer vraag naar elektriciteit dan dat de capaciteit van het elektriciteitsnet kan leveren. Het aantal aanvragen voor aansluitingen en transport neemt steeds verder toe en daardoor ook het aantal gebieden waar afnamecongestie is.

   Afname congestie
   In het Position Paper Netcongestie van Netbeheer Nederland van 16 januari 2024 ligt er in heel Nederland voor ruim 105 gigawatt (vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam) aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. In de uitzending van de NOS, Te weinig stroom: bedrijven verplicht minder elektriciteit van 24 juli 2023 wordt het aantal bedrijven dat op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting wacht geschat op 6000. Oplopend van 5600 bedrijven in mei 2023.

   Invoeding congestie
   In dezelfde uitzending van de NOS wordt ook een schatting gegeven voor het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat om duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, terug te leveren. Er staan inmiddels 8000 bedrijven op de wachtlijst voor teruglevering.

   Als er geen ruimte om het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is dan zijn er nog steeds mogelijkheden om uw bedrijf te verduurzamen door zonne-stroom op te wekken. We optimaliseren het ontwerp van het zonne-energie systeem af op uw verbruik en maken gebruik van een combinatie van slimme oplossingen als closed loop curtailment, cable pooling, curtailment en energieopslag systemen. Neem contact op voor een adviesgesprek.

   Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verbouwen, uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden of om uw wagenpark te elektrificeren, maar u wordt hierin beperkt doordat er geen capaciteit is op het netwerk? Ook dan zijn er mogelijkheden om met zonne-energie als basis uw bedrijfsplannen te realiseren en tegelijkertijd uw bedrijfsvoering te verduurzamen. Neem contact op om uw business case te bespreken, we gaan graag het gesprek met u aan om een passende oplossing te vinden.

   Met Power 2 Build biedt KiesZon geïntegreerde energieoplossingen voor bedrijven met netcongestie uitdagingen.

   Elke situatie is uniek, en afhankelijk van uw situatie kunnen we samen met u bepalen wat de beste oplossing is om uw bedrijfsvoering te verduurzamen en tegelijkertijd niet beperkt te worden door de capaciteitsproblemen op het netwerk. Neem contact op voor een adviesgesprek. We helpen u graag om de volgende stap te zetten bij de verduurzaming van uw organisatie.

   Afhankelijk van uw situatie en de oplossing om netcongestie te voorkomen zijn er subsidies beschikbaar. Zowel op landelijk als op provinciaal niveau zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor netcongestie oplossingen. Naast de subsidieregelingen bekijken we samen met u wat de meest kost efficiënte manier is om uw energielevering te verzekeren en tegelijkertijd te verduurzamen. Neem contact op voor meer informatie.

   Het gebruik van batterijopslag voor opgewekte elektriciteit kan resulteren in een kleinere benodigde aansluiting op het elektriciteitsnet. Bovendien kan het mogelijk resulteren in een betere opbrengst van zonne-energie, aangezien de groothandelsprijzen voor elektriciteit meestal lager zijn op momenten van hoge zonne-energieproductie, in vergelijking met de avonduren wanneer de zonnepiek voorbij is. Door overdag opgewekte piekproductie pas ‘s avonds en ‘s nachts aan het elektriciteitsnet te leveren, kan piekbelasting op het net worden vermeden en het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk benut worden. Daarnaast kan de batterij worden gebruikt voor netbalancering via de reservemarkten (FCR, aFRR, mFRR) en op de onbalansmarkt.

   Met een zonnestroominstallatie in combinatie met batterijopslag kan uw bedrijf mogelijk volstaan met een aansluiting die 50% kleiner is. Dit resulteert in lagere eenmalige aansluitkosten om uw aansluiting te verzwaren. Het vereist echter een investering in een batterij met voldoende capaciteit. In gebieden waar netcongestie dreigt, kan dit een oplossing zijn om uw bedrijf te verduurzamen en uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden zonder dat de netaansluiting verzwaard hoeft te worden.

   Meer informatie: KiesZon Netcongestie oplossing – Power 2 Build

   Contact