Netcongestie QuickScan

De vraag en het aanbod op het stroomnet is in onbalans. De vraag naar elektriciteit is toegenomen, terwijl het netwerk en daarmee de beschikbare capaciteit niet even snel is meegegroeid. In sommige delen van Nederland ontstaat hierdoor een tekort aan stroom. Als de vraag of het aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net, noemen we dit netcongestie.

Ervaart jouw organisatie een van onderstaande uitdagingen?

Hoe lossen wij netcongestie op?

Wil je weten hoe we jouw netcongestie probleem oplossen?

Netcongestie een tekort aan netcapaciteit

Door de groeiende vraag naar duurzame stroom en de toename van duurzaam opgewekte stroom raakt het energienet overvol. Door de onbalans in de vraag en aanbod van stroom ontstaat er in sommige delen van het elektriciteitsnet een tekort aan transportcapaciteit. Als de vraag of het aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net, noemen we dit netcongestie.

Netcongestie oplossingen

Heeft jouw bedrijf te maken met lange wachttijden voor het verzwaren van de stroomaansluiting van jouw organisatie? Of kan het nieuwe pand niet worden ontwikkeld door netcongestie? Onze netcongestie oplossingen bieden uitkomst!

Op dit moment staan er 9396 wachtenden op de lijst voor afname van elektriciteit (5116 MW), en nog eens 7539 op de wachtlijst voor teruglevering van elektriciteit (3664 MW) bij de regionale netbeheerders.

Bron: Netbeheer Nederland

Met onze netcongestie oplossingen heb je voldoende 100% groene en betaalbare stroom voor jouw bedrijfsvoering, nu en in de toekomst. Jij kunt jezelf focussen op de core business, wij optimaliseren en verduurzamen jouw energievraagstuk.

Energieopslag

Met een energieopslagsysteem kan het overschot aan opgewekte zonne-energie vermogen opgeslagen worden voor later gebruik.

Cable pooling

Een andere manier om de opgewekte energie beter te benutten is cable pooling. Bij cable pooling sluiten meerdere gebruikers aan op één energiebron.

Curtailment

Curtailment betekent letterlijk inperking van de energieopwekking. Met de ambities in de energietransitie klinkt het tegenstrijdig om curtailment in te zetten.

Met een slimme geïntegreerde energieoplossing wordt de bestaande netcapaciteit geoptimaliseerd. Dit doen we door bijvoorbeeld de inzet van batterij opslag in combinatie met energiesturing. Het resultaat: een betaalbare én gegarandeerde stroomlevering. Met de geïntegreerde aanpak van opwek, verbruik en energieopslag brengen wij jouw gehele energievraagstuk in beeld. Wij optimaliseren het energievraagstuk op basis van leveringszekerheid, kosten per kilowattuur en verduurzaming.

De voordelen van onze netcongestie oplossingen

Het vermogen van de netaansluiting is niet (meer) toereikend voor jouw bedrijfsactiviteiten

Onze netcongestie oplossingen bieden slimme oplossingen voor bedrijven waarvan de netaansluiting niet meer toereikend is voor hun bedrijfsactiviteiten. We optimaliseren de levering en het gebruik door middel van energiesturing, en slaan de beschikbare stroom op voor later gebruik. De opgeslagen stroom wordt gebruikt om bijvoorbeeld pieken in de vraag op te vangen wanneer de netaansluiting ontoereikend is. Door de inzet van een batterij, wordt jouw bedrijf minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Dit is gunstig tijdens periodes van netcongestie of stroomuitval, maar ook om duurzaam opgewekte stroom optimaal te benutten.

Voorspelbare en betaalbare stroomtarieven

KiesZon is een dochteronderneming van energieleverancier Greenchoice en biedt zakelijke gebruikers de zekerheid van een scherp en stabiel kilowattuur-tarief doormiddel van een PPA-contract voor zakelijke gebruikers. Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contract waarbij zakelijke gebruikers direct stroom afnemen van een zonne-energieproject. Hiermee is jouw bedrijf voor een langere periode verzekerd van levering van duurzame stroom tegen een scherp tarief. Een PPA-contract biedt zekerheid en bescherming tegen prijsstijgingen.

Leveringszekerheid en stabiliseren van het de stroomvoorziening

Onze netcongestie oplossingen bieden een geïntegreerde oplossing voor twee cruciale uitdagingen: leveringszekerheid van stroom en stabilisatie van het netwerk door het opvangen van pieken.

Met netcongestie benuten bedrijven hun bestaande netcapaciteit optimaal. De combinatie van slimme energiesturing, eigen opgewekte zonnestroom en energieopslag in grootschalige batterijen zorgen voor een betrouwbare energielevering. Dit vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Eventueel kan het ontwikkelde energiesystemen ook netstoringen opvangen. Dit garandeert een continue stroomvoorziening, zelfs in kritieke situaties.

Onvoldoende netcapaciteit om jouw wagenpark te elektrificeren

Met de toenemende populariteit van elektrisch vervoer en de introductie van Zero emissie zondes in meer dan 30 grote steden met ingang van 1 januari 2025, is de noodzaak om op de zaak te kunnen opladen enorm toegenomen. In veel gevallen is er met slim laden en load balancing voldoende net capaciteit en vermogen beschikbaar om alle elektrische auto’s te laden. Als de aantallen auto’s toenemen of als je bijvoorbeeld elektrische vrachtwagen wilt opladen tijdens piekmomenten dan is er op dat moment niet altijd voldoende capaciteit. Naast netcongestie oplossingen bieden we ook laadoplossingen, waarbij het geheel optimaal wordt aangestuurd op locatie.

Duurzaamheid

Netcongestie oplossingen combineren opwekking van hernieuwbare stroom, zoals zonne-energie, met energieopslag. Dit stelt bedrijven in staat om duurzamer te opereren en minder afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet. Door het energieverbruik te optimaliseren wanneer er voldoende zonne-energie wordt opgewekt, in combinatie met energieopslag, kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk verminderen. Het draagt bij aan een duurzamer energiesysteem door efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, maar leidt ook tot lagere energiekosten.

Als oplossing voor (beperkte) teruglevering

Netcongestie oplossingen bieden een slimme en kosteneffectieve oplossing voor bedrijven die te maken hebben met beperkte teruglevering (van opgewekte zonnestroom naar het elektriciteitsnet) mogelijkheden. Het stelt jouw bedrijf in staat om de energiebehoeften te beheren en af te stemmen op het eigen verbruik, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Energieopslag

Met een energieopslagsysteem kan het overschot aan opgewekte zonne-energie vermogen opgeslagen worden voor later gebruik. Ook kan zo’n systeem ingezet worden om pieken op te vangen als het elektriciteitsnet niet voldoende kan leveren.

Gelijktijdigheid

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de stroom direct wordt afgenomen op het moment dat de duurzame energie wordt geproduceerd. Dit heet gelijktijdheid. Een voorbeeld is om laadpalen voor elektrisch rijden in te zetten.

Gridless benadering

Hiermee wordt bedoeld dat de vraag naar elektriciteit wordt voorzien door een geheel zelfstanding functionerend systeem op basis van duurzame energieopwekking. Een gebouw of deel van een gebouw opereert dan geheel onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

Referenties

Partnership is voor KiesZon een centrale kernwaarde. Wij werken samen met onze partners en opdrachtgevers aan een eindresultaat dat in elk opzicht naar wens is. Dat is ons streven. Hieronder komen onze partners en opdrachtgevers aan het woord over hun ervaringen met KiesZon en onze werkwijze.

Neem contact met ons op.

Benieuwd naar wat we voor je uit handen kunnen nemen?
Neem contact met ons op. Je kan ons bellen, mailen of gelijk een adviesgesprek inplannen!

Neem contact op met uw adviseur

Veel gestelde vragen

Bij netwerkcongestie is er niet voldoende transportcapaciteit op het netwerk beschikbaar. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen elektrificeren steeds meer bedrijven hun bedrijfsvoering. Hierdoor is de vraag naar hernieuwbare energie enorm toegenomen. De vraag naar energie overstijgt de capaciteit op het (lokale) netwerk.

Aan de andere kant worden bedrijven steeds milieubewuster en willen ze hun steentje bijdragen door zelf hernieuwbare energie op te wekken. Omdat het energienetwerk niet is ontworpen voor lokale invoeding is er soms niet voldoende capaciteit om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net.

Op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland kunt u per regio bekijken of er nog ruimte is op het netwerk voor invoeding en afname.

Wachtlijsten per netbeheerder
Voor meer informatie over netcongestie kunt u ook terecht bij uw netbeheerder. Klik op de link van uw netbeheerder voor meer informatie.

Enexis
Liander
Stedin
Rendo Netbeheer
Westland Infra Netbeheer
Coteq

Weet u niet wie uw netbeheerder is? Zoek deze dan op via mijnaansluing.nl.

Er zijn twee soorten congestie: invoedingcongestie en afnamecongestie. In gebieden waar sprake is van invoedingscongestie is er meer aanbod van ( opgewekte) elektriciteit om aan het net terug te leveren dan de capaciteit van het elektriciteitsnet aan kan. Bij afnamecongestie is het andersom en is er meer vraag naar elektriciteit dan dat de capaciteit van het elektriciteitsnet kan leveren. Het aantal aanvragen voor aansluitingen en transport neemt steeds verder toe en daardoor ook het aantal gebieden waar afnamecongestie is.

Afname congestie
In het Position Paper Netcongestie van Netbeheer Nederland van 16 januari 2024 ligt er in heel Nederland voor ruim 105 gigawatt (vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam) aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. In de uitzending van de NOS, Te weinig stroom: bedrijven verplicht minder elektriciteit van 24 juli 2023 wordt het aantal bedrijven dat op een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting wacht geschat op 6000. Oplopend van 5600 bedrijven in mei 2023.

Invoeding congestie
In dezelfde uitzending van de NOS wordt ook een schatting gegeven voor het aantal bedrijven dat op de wachtlijst staat om duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen, terug te leveren. Er staan inmiddels 8000 bedrijven op de wachtlijst voor teruglevering.

KiesZon biedt geïntegreerde netcongestie oplossingen die zorgen voor betaalbare en gegarandeerde energie. Deze oplossing is relevant voor verschillende soorten bedrijven en ondernemers die met specifieke uitdagingen te maken hebben:

Bedrijven met beperkte netcapaciteit: Als uw bedrijf te maken heeft met onvoldoende netcapaciteit om bijvoorbeeld uw wagenpark te elektrificeren, kunnen netcongestie oplossingen worden ingezet om lokaal energiestromen (opwek, verbruik en opslag) te optimaliseren. Hierdoor wordt de aansluitcapaciteit beter benut.

Ontwikkelaars in gebieden met netcongestie: Voor bedrijven die willen ontwikkelen in gebieden waar netcongestie een probleem is, bieden we met netcongestie oplossingen mogelijkheden om de beschikbare capaciteit op de netaansluiting te optimaliseren. Dit onder andere door de inzet van een batterij in combinatie met energiesturing. Met energiesturing komen zonopwek, energiebruik en -opslag optimaal samen.

Logistieke bedrijven met beperkte netcapaciteit: Als u laadinfrastructuur voor logistiek wilt implementeren, maar te maken heeft met beperkte netcapaciteit, kunnen netcongestieoplossingen helpen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare energiebronnen. Dit door onder meer slimmer om te gaan met laden, bijvoorbeeld door te laden in clusters.

Bedrijven die hun activiteiten willen verduurzamen: Onze netcongestie oplossingen ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun energievoorziening door slimme energieoplossingen te bieden die betaalbaar en betrouwbaar zijn. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met laadoplossingen, of aan het inzetten van een batterij om de opgewekte zonnestroom beter te benutten.

KiesZon maakt complexe energieproblemen eenvoudig en werkt samen met bedrijven aan op maat gemaakte en toekomstbestendige energiesystemen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Vraag een Netcongestie QuickScan aan en ontdek hoe wij uw energievraagstuk oplossen.

Netcongestie oplossingen helpen bedrijven om hun energiebehoeften op een slimme en duurzame manier aan te pakken. Hier zijn de belangrijkste aspecten van hoe het werkt:

Slim energiebeheer: Onze netcongestie oplossingen maken gebruik van slimme algoritmen en technologieën om het energieverbruik te optimaliseren. Het systeem houdt rekening met de energiebehoeften van het bedrijf, de beschikbare opwek bronnen en de netcapaciteit. Het verdeelt de energie efficiënt over verschillende toepassingen.

Slimme energieopwekking: Onze oplossingen maken zoveel mogelijk gebruikt van duurzaam opgewekte stroom, zoals zonnepanelen. De opwek, het eigen verbruik en de teruglevering van zonnestroom wordt strategisch geïntegreerd om een betrouwbare, continue en betaalbare stroomvoorziening te garanderen.

Energieopslag: Het systeem omvat ook geavanceerde energieopslagtechnologieën, zoals batterijen. Deze opslagoplossingen slaan overtollige energie op wanneer deze beschikbaar is (bijvoorbeeld overdag wanneer de zon schijnt) en leveren deze wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld ‘s nachts).

Netintegratie: Het systeem is ontworpen om naadloos te integreren met het elektriciteitsnet. Het kan overtollige energie terugleveren aan het net of extra energie van het net halen wanneer dat nodig is.

Monitoring en onderhoud: De gekozen oplossing wordt continu gemonitord om ervoor te zorgen dat het optimaal presteert. Eventuele storingen of problemen worden snel gedetecteerd en opgelost.

Onze netcongestie oplossing hebben een holistische benadering van energievoorziening, waarbij duurzaamheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing centraal staan. Het is een oplossing die bedrijven helpt om hun energiebehoeften te vervullen en tegelijkertijd bij te dragen aan een groenere toekomst.

Onze netcongestie oplossing zijn op maat ontworpen oplossingen die passen bij de unieke energiebehoeften van elk bedrijf. De kosten variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de bedrijfsspecifieke vraagstukken.

Neem contact op of vul de netcongestie quickscan in voor een adviesgesprek en prijsindicatie. Op basis van een uitgebreide inventarisatie en schouw bij u op locatie stellen we een nauwkeurige offerte op basis van uw energievraagstuk.

Als er geen ruimte om het elektriciteitsnetwerk beschikbaar is dan zijn er nog steeds mogelijkheden om uw bedrijf te verduurzamen door zonne-stroom op te wekken. We optimaliseren het ontwerp van het zonne-energie systeem af op uw verbruik en maken gebruik van een combinatie van slimme oplossingen als closed loop curtailment, cable pooling, curtailment en energieopslag systemen. Neem contact op voor een adviesgesprek.

De implementatietijd kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de complexiteit van de installatie en de beschikbaarheid van benodigde apparatuur. Over het algemeen zijn er enkele stappen die moeten worden doorlopen:

Voorbereiding en ontwerp: Dit omvat het analyseren van de energiebehoeften van uw bedrijf, het bepalen van de optimale locatie voor zonnepanelen of andere energiebronnen, en het ontwerpen van het systeem.

Installatie: Nadat het ontwerp is voltooid, begint de installatie. Dit omvat het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van batterijen en andere apparatuur, en het aansluiten op het elektriciteitsnet. De installatietijd kan variëren van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de omvang van het project.

Testen en optimalisatie: Na de installatie wordt het systeem getest om ervoor te zorgen dat alles correct werkt. Eventuele aanpassingen worden gemaakt om de prestaties te optimaliseren. Dit proces kan enkele weken in beslag nemen.

Inbedrijfstelling: Zodra alles is getest en geoptimaliseerd, wordt het systeem officieel in gebruik genomen. Dit omvat het monitoren van de prestaties en het eventueel aanpassen van instellingen.

Over het algemeen kunnen de netcongestie oplossingen binnen enkele maanden worden geïmplementeerd, maar dit kan variëren op basis van de specifieke situatie van uw bedrijf. Vul de netcongestie quickscan in en we nemen contact met je op voor een nauwkeurige schatting van de implementatietijd en de kosten op basis van uw behoeften.

Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verbouwen, uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden of om uw wagenpark te elektrificeren, maar u wordt hierin beperkt doordat er geen capaciteit is op het netwerk? Ook dan zijn er mogelijkheden om met zonne-energie als basis uw bedrijfsplannen te realiseren en tegelijkertijd uw bedrijfsvoering te verduurzamen. Neem contact op om uw business case te bespreken, we gaan graag het gesprek met u aan om een passende oplossing te vinden.

Vul de netcongestie quickscan in en we nemen contact met je op voor een nauwkeurige schatting van de implementatietijd en de kosten op basis van uw behoeften.

Elke situatie is uniek, afhankelijk van de situatie bepalen we wat de beste oplossing is om jouw bedrijfsvoering te verduurzamen en lossen we tegelijkertijd jouw netcongestie probleem op.

Bel voor meer informatie of vul de netcongestie quickscan in en we nemen contact met je op voor een nauwkeurige schatting van de implementatietijd en de kosten op basis van uw behoeften.

Zeker! Hier zijn enkele praktijkvoorbeelden van geïntegreerde netcongestie-oplossingen die we bij bedrijven hebben toegepast om de leveringszekerheid van stroom te verbeteren:

Demand Response (Vraaggestuurde Regeling): Bedrijven kunnen deelnemen aan vraaggestuurde regelingen waarbij ze hun stroomverbruik aanpassen op basis van de beschikbaarheid en congestie op het elektriciteitsnet. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat ze bepaalde processen tijdelijk pauzeren of verplaatsen naar momenten met minder belasting op het net. Zo wordt de piekvraag verminderd en wordt het net ontlast.

Opslagtechnologieën: Batterijopslag en andere energieopslagsystemen kunnen helpen om overtollige energie op te slaan wanneer het net niet overbelast is en deze later te gebruiken wanneer er sprake is van congestie. Dit vermindert de druk op het net en zorgt voor een stabiele stroomvoorziening.

Slimme Netwerken (Smart Grids): Slimme netwerken maken gebruik van geavanceerde sensoren, communicatietechnologieën en automatisering om het elektriciteitsnet efficiënter te beheren. Ze kunnen vraag en aanbod in realtime in balans houden en congestie voorkomen door gegevens te analyseren en stroomstromen te optimaliseren.

Lokale Energieproductie: Bedrijven kunnen investeren in lokale energieproductie, zoals zonnepanelen of windturbines. Dit vermindert de afhankelijkheid van het centrale netwerk en draagt bij aan een betrouwbare stroomvoorziening, zelfs tijdens netcongestie.

Samenwerking met Netbeheerders: Door nauw samen te werken met netbeheerders kunnen bedrijven inzicht krijgen in de netcapaciteit en anticiperen op mogelijke congestie. Dit kan leiden tot proactieve maatregelen om de leveringszekerheid te waarborgen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat elke situatie uniek is en dat de beste oplossingen afhangen van specifieke bedrijfsbehoeften en lokale omstandigheden. Neem contact op voor een adviesgesprek om de meest geschikte oplossingen te bespreken voor uw specifieke situatie.

Afhankelijk van uw situatie en de oplossing om netcongestie te voorkomen zijn er subsidies beschikbaar. Zowel op landelijk als op provinciaal niveau zijn er verschillende subsidies beschikbaar voor netcongestie oplossingen. Naast de subsidieregelingen bekijken we samen met u wat de meest kost efficiënte manier is om uw energielevering te verzekeren en tegelijkertijd te verduurzamen. Neem contact op voor meer informatie.

Het gebruik van batterijopslag voor opgewekte elektriciteit kan resulteren in een kleinere benodigde aansluiting op het elektriciteitsnet. Bovendien kan het mogelijk resulteren in een betere opbrengst van zonne-energie, aangezien de groothandelsprijzen voor elektriciteit meestal lager zijn op momenten van hoge zonne-energieproductie, in vergelijking met de avonduren wanneer de zonnepiek voorbij is. Door overdag opgewekte piekproductie pas ‘s avonds en ‘s nachts aan het elektriciteitsnet te leveren, kan piekbelasting op het net worden vermeden en het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk benut worden. Daarnaast kan de batterij worden gebruikt voor netbalancering via de reservemarkten (FCR, aFRR, mFRR) en op de onbalansmarkt.

Met een zonnestroominstallatie in combinatie met batterijopslag kan uw bedrijf mogelijk volstaan met een aansluiting die 50% kleiner is. Dit resulteert in lagere eenmalige aansluitkosten om uw aansluiting te verzwaren. Het vereist echter een investering in een batterij met voldoende capaciteit. In gebieden waar netcongestie dreigt, kan dit een oplossing zijn om uw bedrijf te verduurzamen en uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden zonder dat de netaansluiting verzwaard hoeft te worden.

Contact