Terug naar kennisbank

De solar revolutie gaat verder dan alleen daken. Om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te bereiken, is het essentieel om zoveel mogelijk schone en duurzame energie op te wekken. KiesZon zet zich daarom in voor de realisatie van grondgebonden zonnestroomprojecten, ook wel bekend als zonneparken. Wilt u een zonnepark aanleggen? Wij vertellen u waar u rekening mee moet houden bij deze vorm van duurzame stroom. Leest u mee?

Zonnepark Hazenwinel - Familie Verhoeven

In 8 stappen een zonnepark ontwikkelen, realiseren en exploiteren

 • 1

  Zonnepark coöperatie

 • 2

  Ontwikkeling

 • 3

  Betrokkenheid van omwonenden

 • 4

  Landschappelijke inpassing van zonneparken

 • 5

  Financiering

 • 6

  SDE++-subsidie

 • 7

  Realisatie

 • 8

  Exploitatie

1. Zonnepark energiecoöperatie

We geloven sterk dat lokale energiecoöperaties de sleutel vormen tot een echte overgang naar 100% groene stroom. Hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen. Daarom ondersteunt onze moederorganisatie Greenchoice meer dan 120 lokale energiecoöperaties en meer dan 350 energie-initiatieven. Samen hebben we al veel duurzame projecten gerealiseerd en er komen nog veel meer mooie initiatieven aan.

Bij Greenchoice werken we nauw samen met partners zoals gemeenten, bedrijven en andere lokale duurzame initiatieven. We betrekken onze lokale energiepartners zoveel mogelijk bij tenders en aanbestedingen van gemeenten, wat vaak leidt tot langdurige samenwerkingen. Daarnaast streven we ernaar om de lokale invulling van de RES-regio’s actief te ondersteunen.

Je bent bij Greenchoice ook aan het juiste adres als energieproducent. Wij nemen graag de stroom af van jouw zonnepark en bieden een goede prijs voor zowel de stroom als de Garanties van Oorsprong.

Meer informatie: Greenchoice energiecoöperaties

2. Ontwikkeling en ontwerp

KiesZon neemt de regie in handen als het gaat om het ontwikkelen van een zonnepark. We begrijpen dat er veel vragen zijn als je een zonnepark wil starten. Mag op mijn grond een zonnepark gebouwd worden? Hoe financier je een zonnepark? Hoe maximaliseer je de opbrengst van de opgewekte elektriciteit? En heeft het elektriciteitsnet voldoende capaciteit om de stroom te kunnen leveren?

Bij KiesZon hebben we de kennis en expertise in huis om al deze vragen te beantwoorden en het proces probleemloos te laten verlopen. Onze ontwikkelaars zorgen voor duidelijkheid en overzicht voordat het zonnepark daadwerkelijk wordt gebouwd. Zij stellen de technische, juridische en financiële blauwdruk op voor jouw zonnepark, zodat alle betrokken partijen op één lijn zitten en het zonnepark veilig en volledig gerealiseerd kan worden.

3. Betrokkenheid van omwonenden

Om draagvlak te creëren voor een zonnepark is het belangrijk om de omwonenden inspraak te geven en hen te laten meeprofiteren van de opbrengst. Door bewoners te betrekken bij het proces en hen de mogelijkheid te geven om hun zorgen, ideeën en suggesties te delen, kan er een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door informatiebijeenkomsten, openbare consultaties en actieve communicatiekanalen.

Daarnaast kan het delen van voordelen met de lokale gemeenschap helpen om draagvlak te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een lokale energiecoöperatie, waardoor bewoners de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden van het zonnepark en te profiteren van de opbrengst. Dit kan financieel zijn, bijvoorbeeld door het ontvangen van een deel van de winst of door het krijgen van lagere energietarieven, maar het kan ook op andere manieren, zoals het ondersteunen van lokale duurzaamheidsprojecten en het creëren van groene werkgelegenheid binnen de gemeenschap.

Door de omwonenden een stem te geven en hen te laten delen in de voordelen, kan draagvlak worden gecreëerd en kan het zonnepark een positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

4. Landschappelijke inpassing van zonneparken

Bij de ontwikkeling van elk zonnepark is landschappelijke inpassing een belangrijk aspect. KiesZon is daarom lid van het Consortium Zon in Landschap, waar ook belangrijke partijen zoals de ASN Bank, Wageningen Universiteit, de RVO, TNO en bijvoorbeeld de Vlinderstichting bij zijn aangesloten. Dit om onderzoek te doen naar zonneparken en biodiversiteit. Zonneparken bieden kansen om biodiversiteit te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld met het plaatsen van bijenhotels.

5. Financiering van een zonnepark

Voor de financiering van een zonnepark is het belangrijk dat het te verwachte rendement zo realistisch mogelijk wordt berekend. Deze rendementsberekening is de basis voor de financiering en geeft inzicht of het zonnepark financieel levensvatbaar is. Als het gaat om financiering en het berekenen van rendementen voor een zonnepark, zijn er verschillende belangrijke factoren om rekening mee te houden.

 • Initiële investering: Bepaal de initiële kosten die nodig zijn voor het zonnepark, inclusief kosten voor grondaankoop, zonnepanelen, omvormers en installatie.
 • Financieringsopties: Verken verschillende financieringsopties, zoals leningen, subsidies en samenwerkingen met investeerders of energiebedrijven. Elke optie heeft zijn eigen implicaties voor de financiële structuur en rendementen van het zonnepark. KiesZon bouwt en onderhoud niet alleen zonneparken, maar investeert ook als partner in zonneparken.
 • Inkomstengeneratie: Bereken de potentiële inkomstengeneratie van het zonnepark door verschillende factoren in overweging te nemen, zoals de geïnstalleerde capaciteit, verwachte zonnestraling, vergoedingstarieven, energieafnameovereenkomsten (PPA’s), verkoop van overtollige energie aan het net en potentiële inkomsten uit hernieuwbare energiecertificaten (REC’s) of garanties van oorsprong (GvO).
 • Bedrijfs- en onderhoudskosten: Schat de voortdurende kosten voor bedrijfsvoering en onderhoud van het zonnepark in, waaronder inspecties, schoonmaak, reparaties, verzekeringen en administratieve kosten.
 • Financiële modellen: Maak gebruik van financiële modellen zoals de netto contante waarde (NCW), interne rendementsvoet (IRR) en terugverdientijd om de financiële haalbaarheid en winstgevendheid van het zonnepark te beoordelen. Deze modellen helpen bij het evalueren van de verwachte kasstromen en het bepalen van de rendementen van het project over de levensduur van de investering.
 • Regelgevende en beleidsfactoren: Blijf op de hoogte van lokale regelgeving, overheidsincentives, ondersteuningsregelingen en marktdynamiek die van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties van het zonnepark.

KiesZon is dé partner op het gebied van grootschalige energieprojecten. We hebben in-house financiële experts, specialisten op het gebied van zonne-energie en adviseurs die bekend zijn met de Nederlandse energiemarkt. Hierdoor zijn de berekeningen nauwkeurig waardoor de financiële projecties voor het zonnepark worden gewaarborgd.

6. SDE++-subsidie voor zonneparken

De SDE++-subsidie is een subsidieprogramma vanuit de overheid dat gericht is op de ondersteuning van duurzame energieprojecten, waaronder zonneparken. Het programma stimuleert de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige zonne-energie-installaties.

Om in aanmerking te komen voor de SDE++-subsidie, moeten zonneparken voldoen aan bepaalde criteria en voorwaarden die zijn vastgesteld door de overheid. Dit omvat onder andere de capaciteit van het zonnepark, de verwachte productie van duurzame energie, de locatie en de technische specificaties van de installatie, en dat u een vergunning heeft om het project te bouwen. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van deze gegevens.

KiesZon verzorgt de SDE++-subsidie aanvraag voor uw zonnepark.
Meer informatie: SDE++ subsidie zonne-energie.

7. Realisatie van het zonnepark

Eindelijk is het zover! Het langverwachte zonnepark kan eindelijk worden gebouwd. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en een duurzamere toekomst te creëren.

De bouw van het zonnepark zal enige tijd in beslag nemen. Er moeten verschillende stappen worden genomen, waaronder het aanvragen van vergunningen, het leggen van de infrastructuur en uiteindelijk het installeren van de zonnepanelen. Het project zal worden uitgevoerd door onze ervaren professionals die bekend zijn met de bouw van grootschalige zonne-energieprojecten.

8. Exploitatie van het zonnepark

Na de oplevering van het zonnepark blijven we een actieve rol spelen in de exploitatie ervan. De prestaties van het zonne-systeem wordt in real-time gemonitord. De energieopbrengst, de efficiëntie van de zonnepanelen en eventuele storingen van de zonne-installatie worden doorlopend gecontroleerd.

Als er zich problemen voordoen, zoals verminderde prestaties of technische storingen, nemen we onmiddellijk actie om het probleem op te lossen. We werken samen met een ervaren onderhoudsteam dat snel ter plaatse kan zijn om eventuele reparaties uit te voeren of onderdelen te vervangen. Het doel is om ervoor te zorgen dat het zonnepark te allen tijde optimaal presteert en een maximale energieopbrengst behaalt.

Naast het onderhoud van het zonnepark, zorgen wij ook voor alle andere werkzaamheden die nodig zijn voor de exploitatie ervan. Dit omvat administratieve taken zoals het bijhouden van de energieproductie, het regelen van de verkoop van de opgewekte elektriciteit en het afhandelen van de vereiste documentatie en vergunningen.

Kortom, onze betrokkenheid bij de exploitatie van het zonnepark gaat veel verder dan alleen de bouw ervan. We zijn toegewijd aan het waarborgen van een efficiënte en duurzame werking op de lange termijn. Door onze expertise en continue monitoring zijn we in staat om het zonnepark optimaal te benutten en een stabiele bron van schone energie te bieden voor de gemeenschap en het milieu.

Conclusie

Zonneparken zijn een belangrijk onderdeel voor een groenere toekomst. De opgewekte zonne-energie zal niet alleen helpen om onze impact op het milieu te verminderen, maar zal ons ook minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Om een zonnepark te realiseren is partnerschap erg belangrijk. Laten we samenwerken en deze positieve verandering omarmen terwijl we bouwen aan een duurzamere wereld voor toekomstige generaties.

Opgeleverde zonneparken door KiesZon

De afgelopen jaren zijn er diverse zonneparken die wij als KiesZon mochten realiseren. Hieronder een aantal zonneparken waarbij de realisatie door KiesZon is uitgevoerd.

Zonnepark Hazenwinkel

Zonnepark Hazenwinkel is een initiatief van de familie Verhoeven. De gronden van het zonnepark zijn jarenlang terrein geweest van de varkenshouderij van de familie Verhoeven. De ontwikkelingen in Nederland rondom het houden van varkens hebben de familie in 2020 doen besluiten een nieuwe koers voor hun bedrijf te bepalen. Eentje die is afgestemd op de uitdagingen van de komende generatie. En dus besloot de familie Verhoeven hun gronden voor een nieuw doeleinde in te zetten: duurzame energieproductie.

Zonnepark hazenwinkel - Familie Verhoeven

Zonnepark Riessen

In het project Zonneweide Riessen in Rijssen-Holten zijn in 2019 maar liefst 57.321 zonnepanelen geïnstalleerd. Hierdoor zullen we jaarlijks maar liefst 9.360.000 kg CO2 besparen en genoeg groene stroom opwekken om 4.500 huishoudens van energie te voorzien. Door gebruik te maken van de stroom van Zonneweide Riessen, draagt elk huishouden bij aan het vergroten en versnellen van de energietransitie.

Kieszon_Zonneweide_riessen

Cosun Solar Park

In samenwerking met Cosun Beet Company hebben we het project Cosun Solar Park gerealiseerd, waarbij maar liefst 64.705 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dit zonnepark genereert jaarlijks een opbrengst van 20.000.000 kWh aan duurzame zonne-energie. Deze hernieuwbare energie wordt gedeeld met de omgeving, terwijl het zonnepark met haar opgewekte stroom tevens een belangrijke bijdrage levert aan het CO2-neutraal worden van de suikerspecialiteitenfabriek.

Zonnepark Solvay

KiesZon heeft in Herten succesvol een zonnepark met 22.000 zonnepanelen ontwikkeld op het terrein van Solvay. Het zonnepark beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 6 hectare en is gerealiseerd met behulp van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Zonnepark Eemnes

Zonnepark Eemnes bestaat uit 19.000 zonnepanelen, die jaarlijks 5 miljoen kilowattuur aan energie opwekken. Dit zonnepark speelt een belangrijke rol in het streven van de gemeente Eemnes om in 2030 “klimaatneutraal” te zijn. Het zonnepark is strategisch geplaatst langs de rijksweg A1/A27, waardoor het een opvallende locatie is die veel discussie oproept. Deze discussie draagt bij aan een positieve ontwikkeling binnen de energietransitie.

Zonnepark Welschap

Zonnepark Welschap biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor iedereen die interesse heeft om bij te dragen aan de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, maar geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil plaatsen. Coöperatie Zonnepark Welschap is een postcoderoos project. Inwoners en kleine bedrijven in verschillende postcodegebieden rond Vliegbasis Eindhoven hebben de mogelijkheid om deel te nemen. Op deze manier draagt dit zonnepark bij aan het verduurzamen van de omgeving.

Meer weten

Zon op land adviseur

Geert Snels - Zon op land expert

Geert Snels

“Wij ontwikkelen en realiseren zonneparken waar duurzame energie en natuur worden samengebracht.
Dit symboliseert de weg naar een groene toekomst. Persoonlijk advies en begeleiding vormen hierbij de katalysator om dit doel te bereiken”

Meer informatie over zonneparken?

Wilt u meer informatie over zonneparken of zonneprojecten in veldopstelling? Neem dan contact op met ons via 085 782 0050 of vul het formulier in.

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

  Veelgestelde vragen over zonneparken

  Voordat u een zonnepark gaat realiseren is het handig om op de hoogte te zijn van een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot zonne-energie via zonneparken.

  Een zonnepark is een gebied waar zonnepanelen worden opgesteld om zonne-energie op te wekken. Het is een grootschalig project waarbij meerdere zonnepanelen op een open terrein worden geplaatst, zoals een veld, weiland of voormalig industrieterrein. Het doel van een zonnepark is om duurzame stroom op te wekken door gebruik te maken van zonlicht. Deze stroom kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het voorzien van huizen, bedrijven of het elektriciteitsnet.

  De kosten van een zonnepark kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het park, de locatie, het type zonnepanelen dat wordt gebruikt en eventuele bijkomende infrastructuur. Over het algemeen kunnen de kosten variëren van enkele miljoenen tot enkele tientallen miljoenen euro’s. Neem contact op voor een gedetailleerde kostenraming op basis van uw specifieke situatie en vereisten.

  Een zonnepark kan potentieel aanzienlijke opbrengsten genereren. De hoeveelheid energie die een zonnepark produceert, hangt af van verschillende factoren zoals de grootte van het park, de locatie, de oriëntatie van de zonnepanelen en de kwaliteit van de panelen zelf.

  Over het algemeen geldt dat hoe groter en efficiënter het zonnepark is, hoe meer energie het kan produceren en dus ook hoe hoger de opbrengsten zullen zijn. De opbrengst van een zonnepark wordt meestal uitgedrukt in kilowattuur (kWh), waarbij de prijs per kWh afhankelijk is van de elektriciteitsmarkt en eventuele subsidieregelingen.

  Daarnaast kunnen zonneparken ook profiteren van andere economische voordelen, zoals het verlagen van de energiekosten voor aangesloten bedrijven of het verkopen van overtollige energie aan het elektriciteitsnet. Het is belangrijk om een gedetailleerde rendementsanalyse uit te voeren om een nauwkeurig beeld te krijgen van de financiële opbrengst van een zonnepark in een specifieke situatie. KiesZon maakt voor u een gedetailleerde rendementsanalyse, inclusief de kosten en de te verwachte opbrengsten van het zonnepark. Neem contact op voor meer informatie.

  Zonneparken worden op verschillende manieren gefinancierd, afhankelijk van de specifieke situatie en de betrokken partijen. Hier zijn enkele financieringsmethoden die vaak worden gebruikt voor zonneparkprojecten:

  Eigen vermogen: Bij deze aanpak investeert een bedrijf of een groep investeerders rechtstreeks in het zonnepark. Ze brengen hun eigen kapitaal in om het project te financieren. Het rendement op hun investering komt voort uit de opgewekte elektriciteit en eventuele subsidies of vergoedingen.

  Vreemd vermogen (leningen): Zonneparkontwikkelaars kunnen leningen aangaan bij banken, financiële instellingen of andere kredietverstrekkers. De rente en aflossing van deze leningen worden betaald uit de inkomsten van het zonnepark.

  Subsidies en stimuleringsregelingen: Overheden kunnen subsidies of stimuleringsregelingen aanbieden om de ontwikkeling van zonneparken te bevorderen. Deze financiële prikkels kunnen bestaan uit directe subsidies, belastingvoordelen of terugbetalingen van investeringen. Meer informatie SDE++-subsidie zonne-energie.

  Power Purchase Agreements (PPA’s): Bij een PPA sluit een zonneparkontwikkelaar een langetermijncontract met een energieafnemer (bijvoorbeeld Greenchoice of een bedrijf). De afnemer verplicht zich om een bepaalde hoeveelheid elektriciteit af te nemen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Dit biedt stabiliteit en voorspelbaarheid voor de inkomsten van het zonnepark.

  Crowdfunding: Sommige zonneparken worden gefinancierd via crowdfundingplatforms waar individuen of kleine investeerders kunnen bijdragen aan het project. In ruil daarvoor ontvangen ze een deel van de opbrengst.

  Europese fondsen en subsidies: Bepaalde Europese fondsen en subsidies kunnen beschikbaar zijn voor duurzame energieprojecten, waaronder zonneparken.

  Het is belangrijk om te benadrukken dat de financiering van zonneparken vaak een combinatie is van bovenstaande methoden. Elk project is uniek en vereist een gedegen financiële planning en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Wilt u meer informatie over SDE++-subsidieregeling of het financieren van een zonnepark, neem dan contact op. We helpen u graag verder.

  In Nederland is voor de ontwikkeling en exploitatie van een zonnepark een vergunning nodig. De specifieke vereisten en procedures kunnen echter variëren, afhankelijk van de wet- en regelgeving op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

  Over het algemeen zijn er bepaalde situaties waarin een vergunning voor een zonnepark vereist kan zijn:

  1. Ruimtelijke ordening: Vaak is er een vergunning nodig op het gebied van ruimtelijke ordening, aangezien zonneparken grote hoeveelheden grond beslaan. Hierbij kijkt men naar de bestemmingsplannen en de impact op de omgeving.
  2. Milieuaspecten: Afhankelijk van de grootte en locatie van het zonnepark kunnen er milieuaspecten zijn die moeten worden beoordeeld. Dit kan onder meer betrekking hebben op geluid, slagschaduw, ecologie en bodemkwaliteit.
  3. Netkoppeling: Voor de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet kan een vergunning nodig zijn. Dit heeft te maken met de technische aspecten en de impact op het elektriciteitsnet.
  4. Archeologisch erfgoed: Als het zonnepark op een locatie wordt ontwikkeld waar mogelijk archeologisch erfgoed aanwezig is, kan een vergunning vereist zijn om de impact op de historische waarde te beoordelen.
  5. Het is belangrijk om te overleggen met de relevante autoriteiten en deskundigen om te achterhalen welke vergunningen specifiek nodig zijn voor een zonnepark in een bepaalde regio. Daarnaast kunnen er ook lokale en provinciale richtlijnen zijn die van toepassing zijn op de ontwikkeling van zonneparken. KiesZon verzorgt het hele proces van aanvraag tot en met hulp bij de vergunningen. Neem contact op voor meer informatie.

  Een zonnepark bestaat uit een groot aantal zonnepanelen die op land zijn geïnstalleerd. Deze zonnepanelen bestaan uit zonnecellen die zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit.

  Zonnecellen zijn gemaakt van halfgeleidermaterialen, meestal siliconen. Wanneer het zonlicht op de zonnecellen valt, creëren de fotonen in het licht elektrische spanning in de cellen. Dit fenomeen, bekend als het fotovoltaïsche effect, zorgt ervoor dat elektronen in de halfgeleider worden losgemaakt en een elektrische stroom genereren.

  De elektrische stroom die door de zonnecellen wordt geproduceerd, wordt vervolgens verzameld en omgezet naar een hogere spanning door middel van omvormers. Deze omvormers transformeren de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen naar wisselstroom (AC), die geschikt is voor het elektriciteitsnet of kan worden gebruikt om direct elektrische apparaten van stroom te voorzien.

  Andere componenten van een zonnepark zijn transformators, schakelkasten en monitoringssystemen. Transformators worden gebruikt om de spanning van de elektriciteit aan te passen en deze naar het netwerk te transporteren. Schakelkasten zorgen voor de juiste distributie van de elektriciteit binnen het zonnepark, terwijl monitoringssystemen de prestaties van het zonnepark controleren en eventuele problemen in real-time detecteren.

  De elektriciteit die wordt opgewekt door het zonnepark kan worden gebruikt om elektriciteitsnetwerken te voorzien van groene stroom of direct te worden verkocht aan energieleveranciers. Sommige zonneparken kunnen ook opslagoplossingen hebben, zoals batterijsystemen, om overtollige energie op te slaan en later te gebruiken wanneer er minder zonlicht beschikbaar is. Het precieze ontwerp en de werking van een zonnepark kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals de grootte, de technische specificaties en de locatie van het park en of er sprake is van netcongestie.

  Natuurlijk! Het opzetten van een zonnepark coöperatie kan een geweldige manier zijn om lokale gemeenschappen te betrekken bij hernieuwbare energieprojecten en de voordelen ervan te delen onder de leden. Hier zijn een aantal stappen om je op weg te helpen:

   1. Onderzoek en Planning: Begin met grondig onderzoek naar de haalbaarheid van een zonnepark in jouw omgeving. Dit omvat het beoordelen van factoren zoals de beschikbaarheid van zonne-energie, beschikbaarheid van land, mogelijkheden voor aansluiting op het elektriciteitsnet en lokale regelgeving.
   2. Vorm een Kernteam: Stel een toegewijd team van individuen samen die gepassioneerd zijn over hernieuwbare energie en gemeenschapsbetrokkenheid. Dit team zal helpen bij het leiden van de activiteiten van de coöperatie en bij het nemen van beslissingen.
   3. Definieer de Structuur van de Coöperatie: Bepaal de juridische vorm van de coöperatie, zoals een vereniging of een coöperatieve vereniging. Besluit over belangrijke aspecten zoals lidmaatschapscriteria, stemrechten en winstdelingsmechanismen.
   4. Betrek de Gemeenschap: Creëer bewustzijn onder de lokale gemeenschap over de voordelen van een zonnepark coöperatie. Organiseer informatiemeetings, workshops en ga in gesprek met lokale belanghebbenden om steun te krijgen voor het project.
   5. Zorg voor Financiering: Verken financieringsopties die beschikbaar zijn voor jouw zonnepark coöperatie. Dit kan het aanvragen van subsidies omvatten, het zoeken naar investeringen van leden of lokale bedrijven en mogelijk het verkrijgen van leningen of andere financieringsmogelijkheden.
   6. Verkrijgen van Benodigde Vergunningen en Goedkeuringen: Werk nauw samen met lokale autoriteiten om te voldoen aan regelgeving, de benodigde vergunningen te verkrijgen en afspraken te maken voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Werk samen met relevante overheidsinstanties om door het administratieve proces te navigeren.
   7. Locatiekeuze en Ontwerp: Identificeer geschikt land voor het zonnepark, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals nabijheid van het elektriciteitsnet, beschikbaarheid van zonne-energie, kosten van het land en impact op de gemeenschap. Werk samen met professionals op het gebied van zonne-energie om het ontwerp te optimaliseren en het aantal en type zonnepanelen te bepalen.
   8. Bouw en Exploitatie: Na verkrijging van alle goedkeuringen, kan de bouw van het zonnepark van start. KiesZon is de duurzame partner voor grootschalige zonneparken en besteed veel aandacht voor de naleving van veiligheidsnormen en houd de voortgang nauwlettend in de gaten. Zodra het park operationeel is, implementeren we effectief onderhoud en monitoringspraktijken om optimale prestaties van het zonnepark te garanderen.
   9. Betrokkenheid en Educatie van Leden: Blijf continu betrokken bij de leden van de coöperatie door regelmatige vergaderingen te organiseren, updates te geven over de voortgang van het project en mogelijkheden te bieden voor actieve participatie van leden.

  Als dochteronderneming kan Greenchoice u helpen met het opzetten van een energiecoöperatie.
  Meer informatie

  Contact