Terug naar kennisbank

Subsidies & fiscale voordelen

Wilt u zakelijk zonnepanelen aanschaffen?

Lees alles over subsidies, belastingen en btw.

In dit artikel vertellen we u alles wat u moet weten over zonnepanelen voor uw bedrijf, inclusief belastingen, btw, subsidies en financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen kunnen een aanzienlijk verschil maken in uw energiekosten en helpen u bijdragen aan een duurzamere toekomst. Maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende fiscale aspecten en regelingen die van invloed kunnen zijn op uw investering.

Zonne-energie biedt directe financiële voordelen. Dankzij subsidies kunnen de kosten van installatie van zonnepanelen flink worden verlaagd, wat betekent dat de terugverdientijd korter wordt en de investering sneller rendabel is. Elektrische voertuigen (EV’s) zijn eveneens aantrekkelijk voor zakelijke vloten. Subsidies en belastingvoordelen verlagen de aanschafkosten, en zakelijk rijders genieten van een lagere bijtelling. Wij helpen je ook met het optimaal inzetten van GvO’s en HBE’s. GvO’s zijn certificaten die bewijzen dat elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Er zijn verschillende fiscale regelingen die bedrijven in Nederland kunnen gebruiken om hun activiteiten te verduurzamen. Deze regelingen zijn bedoeld om investeringen in energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid en duurzame technologieën te stimuleren. Hier zijn enkele belangrijke regelingen:

Energie-investeringsaftrek (EIA): Deze regeling biedt een extra aftrekpost op de fiscale winst voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Bedrijven kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun winst, wat leidt tot belastingvoordelen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA): Hiermee kunnen bedrijven tot 36% van de investeringskosten in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van hun fiscale winst. Dit systeem stimuleert investeringen in milieuvriendelijke technologieën en producten.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Deze regeling biedt de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving van milieuvriendelijke investeringen. Bedrijven kunnen zelf bepalen in welk tempo zij hun investeringen afschrijven, waardoor dit een voordeel kan opleveren voor hun liquiditeitspositie.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Deze regeling biedt een extra aftrek op investeringen tot een bepaald bedrag, wat vooral interessant kan zijn voor kleinere bedrijven om in duurzaamheid te investeren.

Door gebruik te maken van deze en andere fiscale regelingen kunnen bedrijven hun kosten voor duurzame investeringen verlagen, hun belastingdruk verlichten en bijdragen aan een duurzamere samenleving. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een belastingadviseur of een specialist in duurzame investeringen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare subsidies en regelingen.

Voor een kleinverbruikaansluiting geldt een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère bij een spanningsniveau van 3 x 230/400 Volt. Dit betekent dat het maximale verbruik binnen deze limieten ligt en geschikt is voor kleinere bedrijven met een beperkter energieverbruik.

Salderingsregeling

Bedrijven met een kleinverbruikaansluiting die zelf duurzame stroom opwekken mogen terugleveren aan het energienet. Hierdoor kunnen ze de teruggeleverde energie verrekenen met de energie die ze afnemen van hun energieleverancier.

Deze regeling geldt voor bedrijven met een aansluiting tot en met 3x80A. Een belangrijk aspect van de regeling is dat de teruggeleverde energie verrekend wordt met de verbruikte energie tegen hetzelfde tarief, inclusief belastingen. Dit betekent dat bedrijven met zonnepanelen op deze manier kunnen besparen op hun energiekosten.

Het is echter goed om te weten dat het nieuwe kabinet de salderingsregeling per 1 januari 2027 wil afschaffen. Dit is een voornemen, er is nog geen wetsvoorstel.

BTW (zonnepanelen zakelijk)

Bij de installatie van zonnepanelen op bedrijfspanden zijn er ook btw-aspecten waarmee u rekening moet houden. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste btw-aspecten:

 • Btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen
  Op de aanschaf en installatie van zonnepanelen is 21% BTW van toepassing. Als uw bedrijf btw-plichtig is, kunt u deze btw terugvragen bij de Belastingdienst.
 • Btw op opgewekte energie
  Als uw bedrijf energie opwekt met behulp van zonnepanelen, moet u btw afdragen over de opgewekte energie. Dit geldt alleen als uw bedrijf meer energie opwekt dan verbruikt.

  • U betaalt geen btw op de energie die u direct zelf gebruikt.
  • U betaalt geen btw op de energie die u mag salderen.
 • Btw op teruglevering van energie
  Als uw bedrijf energie teruglevert aan het net, moet u btw afdragen over de teruggeleverde energie. Dit geldt alleen als uw bedrijf meer energie opwekt dan verbruikt.

Gebruik je eigen stroom

Zonne-energie die ter plaatse wordt opgewekt en verbruikt, is vrijgesteld van accijnzen en andere belastingen die normaal gesproken op energieverbruik worden geheven. Dit kan helpen om de totale energiekosten verder te verlagen.

Grootschalige zonne-energie projecten – SDE++ subsidie

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitorganisaties in sectoren zoals de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. Het doel van de regeling is om duurzame energieproductie en CO2-reductie te stimuleren, zodat het voor bedrijven en organisaties haalbaar en betaalbaar is om zich in te zetten voor de energietransitie.

Meer informatie SDE++ Subsidie zonne-energie aanvraag.

Garanties van Oorsprong (GvO’s)

Een andere stimuleringsregeling voor bedrijven die zelf energie opwekken zijn Garanties van Oorsprong (GvO’s). Voor elke opgewekte kWh ontvangt je bedrijf GvO’s. Deze GvO’s kunnen verkocht worden aan andere bedrijven. Hiermee heb je een extra inkomstenbron, en kun je je energierekening verlagen.

Gebruik je eigen stroom

Zonne-energie die ter plaatse wordt opgewekt en verbruikt, is vrijgesteld van accijnzen en andere belastingen die normaal gesproken op energieverbruik worden geheven. Dit kan helpen om de totale energiekosten verder te verlagen.

Naast de algemene fiscale- en subsidieregelingen zijn er specifiek voor elektrisch rijden nog een aantal extra stimuleringsregelingen. Meer informatie: laadoplossingen

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Deze subsidie is bedoeld voor elektrische bestelauto’s. Per bedrijfsauto is een bedrag van maximaal € 5.000 beschikbaar.

Het subsidiepercentage is afhankelijk van de aanschafprijs zonder BTW en varieert tussen 7% voor grote bedrijven, 10% voor middelgrote organisaties, en 12% voor kleine ondernemingen. De bedrijfsauto moet minstens € 20.000 hebben gekost en nieuw zijn. De aanvraag wordt ingediend vóór de definitieve aankoop, meestal met een niet-bindende koopovereenkomst. Meer informatie: SEBA.

Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s)

Als u met dezelfde zonne-energie uw wagenpark oplaadt kunt u hier ook Hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) mee verdienen. Meer informatie: Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s)

Lokale subsidieregelingen

Afhankelijk van de gemeente of provincie waar een onderneming zich bevindt, kunnen er aanvullende lokale subsidies of financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn voor de installatie van zonnepanelen.

Groenfonds, groenfinanciering en groene leningen

Door gebruik te maken van deze financiële producten kunnen bedrijven tegen gunstige voorwaarden lenen voor duurzame investeringen, vaak met steun van banken en de overheid.

Meer weten?

Hulp nodig?

Bij KiesZon zorgen we ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de laatste subsidies en voordelen. Wij begeleiden je bij het aanvragen van subsidies en helpen je om verschillende regelingen te combineren voor maximale financiële voordelen. Ons team van experts staat klaar om jouw bedrijf te ondersteunen in elke stap van het verduurzamingstraject.

Vrijblijvend adviesgesprek

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

  Contact