Terug naar kennisbank

Kwaliteit door vakmanschap en partnership

Vakmanschap en partnership: twee van onze belangrijkste kernwaarden. Bij KiesZon werken we hard aan het energiesysteem van de toekomst. Onze toegewijde projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zijn dag in, dag uit bezig met het realiseren van duurzame energiecentrales, zowel op daken als in velden.

Wat is de kijk van projectleider Damian Venrooy, werkvoorbereider Roy van Bakel en uitvoerder Nick Boelen op onze kernwaarden vakmanschap en partnership? En hoe vertaalt dit zich naar de realisatie van onze projecten?

Vakmanschap

Jarenlange ervaring heeft geleid tot het uitvoeren van onze projecten op een steeds hoger niveau op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Dat is wat wij beschouwen als vakmanschap. KiesZon bouwt zonnestroominstallaties van de beste kwaliteit. Veiligheid staat hierbij voorop. Niet alleen wordt de veiligheid van de zonnestroominstallatie gewaarborgd, we hechten net zoveel waarde aan de veiligheid tijdens de bouw voor onze klant en collega’s op locatie.

Damian Venrooy – “Bij elk project bezoek ik voor de start van de bouw met de uitvoerder de locatie. Zo kunnen we het best beoordelen wat de potentiële risico’s zijn en of er nog veiligheidseisen zijn vanuit de klant of huurder van het pand. We zorgen ervoor dat er in alle gevallen op een veilige manier gebouwd kan worden, zowel voor degene die in het pand werkzaam zijn als voor de collega’s op de bouwplaats.”

Roy van Bakel – “Gedurende het gehele project wordt er goed nagedacht over veiligheid en dit wordt ook nageleefd tijdens de realisatie. Het VGM-plan helpt hierbij. In de voorbereiding van een project zorg ik, als werkvoorbereider, samen met de projectleider voor een zogeheten VGM-plan, wat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Alle informatie van een project rondom deze thema’s wordt met dit plan centraal verzameld. Denk aan alarmkaarten: wie moet gebeld worden in geval van nood, maar ook vluchtroutes op de bouwlocatie.”

Nick Boelen – “Als uitvoerder draag ik zorg voor het waarborgen van de veiligheid op de bouwplaats. Het VGM-plan is daarbij een belangrijke leidraad. Ik zorg ervoor dat de collega’s op locatie hiervan op de hoogte zijn. Elke dag wordt er een checklist afgevinkt: is alles omtrent veiligheid nog in orde? Als aanspreekpunt op de bouwlocatie zorg ik voor een vertrouwensband, zowel richting de klant als richting de collega’s.”

Partnership

In transparantie zoeken we altijd naar de beste oplossing voor een duurzaam vraagstuk. In afstemming, maar vooral ook in samenwerking, met onze klanten zorgen we voor de realisatie van deze oplossing. Dat is Partnership. Bij KiesZon hebben we alle kennis in eigen huis, waardoor we de klant zoveel mogelijk kunnen ontzorgen bij het bouwen van een zonnestroominstallatie. De lijn die we hierbij hebben ingezet in het sales, ontwikkel en engineer gedeelte van het traject, zetten we bij de realisatiefase voort.

Damian Venrooy – “De wens van de klant en de huurder staat centraal bij ons. Als projectleider vind ik het belangrijk dat zij tijdens de bouw zo min mogelijk ‘last’ van ons hebben. Uiteraard houden we de klant gedurende de realisatiefase volledig op de hoogte van de stand van zaken, zodat het altijd een samenwerking blijft.”

Roy van Bakel – “Als werkvoorbereider streef ik ernaar het project dusdanig voor te bereiden dat het zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Een project is voor ons geslaagd als je denkt: dat liep gesmeerd, we hebben de planning die met de klant is afgesproken volledig kunnen waarborgen.

Nick Boelen – “Goed contact met de klant of de huurder vind ik belangrijk. Op locatie ben ik als uitvoerder het gezicht van KiesZon. Door alles in goede banen te leiden en goede afspraken te maken zorgen wij ervoor dat de klant niet eens merkt dat wij aan het bouwen zijn.”

Contact