Terug naar kennisbank

Is mijn dak geschikt voor een zonnestroomsysteem?

Niet ieder dak is geschikt om een groot aantal zonnepanelen te dragen. In de meeste gevallen worden zonnepanelen op een plat dak geïnstalleerd. Het is raadzaam om vooraf te toetsen wat de mogelijkheden zijn. U kunt hiervoor onderstaande stappen volgen:

  1. Is de constructie van uw dak sterk genoeg om zonnepanelen te dragen? En hoe is de staat van uw dakbedekking? Uw dak moet voldoende draagkracht hebben en de staat van uw dakbedekking moet goed zijn, want de installatie staat er minimaal zestien jaar op.
  2. Zijn er eisen vanuit de verzekeraar? En heeft het bevoegd gezag – bijvoorbeeld de gemeente of de brandweer – aanvullende voorwaarden? Mag u zomaar zonnepanelen plaatsen? Of zijn er bepaalde eisen waaraan u moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid?

Voldoet u dak aan de voorwaarden en zijn er geen belemmeringen vanuit de verzekeraar of het bevoegd gezag? Dan kan KiesZon eigenlijk op ieder dak zonnepanelen installeren. Natuurlijk is de oriëntatie ook van belang. Een steil puntdak dat oost-west is georiënteerd, zal een minder hoog rendement opleveren dan een plat dak op het zuiden. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Verduurzamen kan immers altijd. Als er obstakels op uw dak liggen, kunnen we daar eigenlijk altijd omheen werken. Het plaatsen van zonnepanelen is immers altijd maatwerk.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact