Terug naar kennisbank

Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s)

Als u op deze pagina bent beland, dan bent u waarschijnlijk op zoek naar meer informatie over Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE). We leggen uit wat HBE’s zijn, hoeveel u ermee kunt verddienen, en hoe u kunt starten met HBE’s. HBE’s spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van elektrisch vervoer en het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO) voor elektrisch vervoer door een extra inkomstenbron te genereren.

Vraag een adviesgesprek aan

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

  Wat zijn HBE’s?

  Brandstofleveranciers hebben de wettelijke verplichting om elk jaar brandstoffen voor het wegvervoer te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten. Dit is vastgelegd in de jaarverplichting. Het doel is dat in 2030 de brandstoffen voor wegvervoer uit 28% hernieuwbare energie bestaan. De uitstoot van CO2 door wegtransport mag gecompenseerd worden door deze te compenseren met CO2 reductie die op een andere plaats is gerealiseerd, bijvoorbeeld het opladen van uw elektrische wagenpark Hiermee kunt u als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet een extra inkomstenbron genereren. Voor elke kWh waarmee het wagenpark wordt opgeladen met hernieuwbare energie ontvangt uw bedrijf HBE-certificaten. HBE-certificaten zijn geen subsidie, maar het zijn verhandelbare certificaten vergelijkbaar met aandelen. HBE-certificaten worden opgekocht door de brandstofleveranciers en verhandeld tegen de dan geldende marktprijs.

  Waarom Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE)

  De Europese transportsector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot in Europa. Om deze uitdaging aan te pakken, stimuleert Nederland actief het gebruik van hernieuwbare energie in de mobiliteitssector. Door het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen kunnen we de CO2-uitstoot verlagen. In 2009 is de Renewable Energy Directive (RED) van kracht geworden, waarin de Europese Unie haar lidstaten verplicht om een groter aandeel hernieuwbare energie in brandstoffen voor wegvervoer te realiseren. In Nederland wordt deze verplichting opgelegd aan nationale brandstofleveranciers zoals Shell via de jaarverplichting voor hernieuwbare energie in het vervoer.

  HBE-maateenheden

  Het doel van een Hernieuwbare Brandstof Eenheid is om de CO2-uitstoot te verminderen. Elke HBE stond in 2022 voor 45 kg CO2 reductie. Met deze HBE-reductiebijdrage bereikten alle brandstofleveranciers een CO2 reductie van tenminste 6%. 1 HBE staat gelijk aan 1 gigajoule (GJ), wat overeenkomt met 277,8 kWh aan hernieuwbare stroom voor wegvervoer.

  Als u zelf zonne-energie opwekt en deze gebruikt om uw wagenpark op te laden, mag u de stroom volledig mee rekenenen om het aantal HBE’s te berekenene. Voor leveringen van elektriciteit uit het net wordt het Nederlandse aandeel hernieuwbare elektriciteit (van twee jaar voor het leverjaar) gebruikt. Voor 2023 is dit percentage 30,4% en voor 2024 is het 39,9%. Omdat elektrische auto’s energie-efficiënter zijn dan fossiele brandstofmotoren, en dus meer CO2 besparen, mag u het aantal geladen kWh met vier vermenigvuldigen.

  Prijs Hernieuwbare Brandstof Eenheden

  Met HBE’s kunnen brandstofleveranciers hun CO2-uitstoot compenseren, hiervoor kopen ze via een handelaar of broker HBE-certificaten tegen de dan geldende marktwaarde. De prijs van een HBE fluctueert in 2023 tussen de 5 en 15 euro. Meer informatie: Wat is de waarde van een HBE?

  Wat leveren HBE’s op?

  Tot zover de achtergrond van HBE’s en het theoretische deel. Als ondernemer wilt u weten hoeveel de HBE’s opleveren en bijdragen om de Total Cost of Ownership (TCO) van uw elektrisch wagenpark te verlagen. Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft u een goed inzicht in het aantal HBE dat het opladen van zakelijke elektrische voertuigen kan opleveren en wat de waarde is.

  In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van HBE prijs van €10, een direct eigenverbruik van 15%, 25% via batterijopslag, en 60% stroom via het net.

  De werkelijk opbrengst kan afwijken. Wilt u laten doorrekenen wat HBE’s voor uw bedrijf opleveren, neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Voertuigen Aantal Aantal km per jaar Verbruik kWh per KM kWh Netstroom % Batterij % Zonne-stroom % Aantal HBE’s Prijs HBE Opbrengst HBE
  Aantal personen auto’s 10 20400 0,17 34680 60 25 15 319 € 10,00 € 3.193
  Aantal bestelauto’s (klein) 4 17966 0,229 16457 60 25 15 152 € 10,00 € 1.515
  Aantal bestelauto’s (middel) 4 17966 0,298 21415 60 25 15 197 € 10,00 € 1.972
  Aantal bestelauto’s (groot) 4 17966 0,37 26590 60 25 15 245 € 10,00 € 2.448
  Kleine bakwagen (12T) 4 35893 0,769 110407 50 25 25 1112 € 10,00 € 11.121
  Grote bakwagen (19T) 4 35893 0,909 130507 60 25 15 1202 € 10,00 € 12.016
  Trekker-oplegger 6 76394 1,75 802137 60 25 15 7386 € 10,00 € 73.856
  Totaal 1.142.193 10.612 € 106.121

  *In de opbrengst berekening is geen rekening gehouden met de verificatie en administratiekosten.

  HBE berekening
  Aantal HBE-O voor leveringen uit het net (2024) = omvang levering in kWh * 0,0036 * 4 * 0,399
  Aantal HBE-O voor 100% hernieuwbare elektriciteit = omvang levering in kWh * 0,0036 * 4
  Bron

  Jaarkilometrage
  CBS – Jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019-2021
  CBS Personen auto’s zakelijk

  Gemiddeld kWh verbruik per type voertuig
  Verbruik per voertuig type – CE Delft in opdracht van Topsector Logistiek

  Kan elk bedrijf een elektrisch wagenpark HBE’s verdienen?

  Ja, in principe kan elk bedrijf dat gevestigd is in Nederland HBE’s verdienen met het opladen van het elektrische wagenpark met stroom. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waar het bedrijf aan moet voldoen. Het bedrijf dient in Nederland te zijn gevestigd en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophadel, dient eigenaar te zijn van de netaansluiting, en het bedrijf dient Deen account te openen bij de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa). Ook dient de stroom aantoonbaar gebruikt te worden voor het laden van voertuigen.

  Registratie en administratie van HBE’s

  Een van de grootste struikelblokken voor bedrijven is het registeren van de hoeveelheid HBE’s die u verdient. De laadoplossing en meetapparatuur dienen MID-gecertificeerd te zijn en de exacte hoeveelheden HBE’s dienen op de juiste wijze te worden ingeboekt. Hierbij is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen stroom van het net, of uw eigen zonnestroom, al dan niet met een tijdelijke opslag in een batterij om uw voertuigen op te laden. AU dient daarnaast te beschikken over het energieleveringscontract, inkoopfacturen, kWh data van de netaansluiting, kWh data van de laadpalen en de verkoopfacturen van de laadpalen. Al deze datastromen moeten dan weer met elkaar overeenkomen qua getallen. De gelijktijdigheid van opwek en laden moet aangetoond worden op uurbasis om voor 100% HBE’s te mogen worden ingeboekt.

  De NEa controleert of dat HBE’s volgens de regels worden ingeboekt. Bij het niet op de juiste manier inboeken van de HBE’s kan de NEa boetes opleggen.

  Laden op zon

  Laden op Zon biedt klanten de mogelijkheid om laadinfrastructuur aan te schaffen die wordt gevoed door zonne-energie, zonder dat bedrijven in de laadoplossing hoeven te investeren. Dit betekent dat de pandeigenaar en/of huurder gebruik kunnen maken van duurzame stroom van de zon om hun voertuigen op te laden, terwijl ze volledig worden ontzorgd en zich kunnen concentreren op de groei en verduurzaming van hun bedrijf.

  Het combineren van Laden op Zon met Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE) biedt verschillende voordelen:

  1. Duurzaamheid: Laden op Zon maakt gebruik van zonne-energie, een hernieuwbare energiebron, om de voertuigen op te laden. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies. Door het gebruik van HBE’s kan een bedrijf ook aantonen dat zij gebruikmaken van schone energie in hun vervoersactiviteiten.
  2. Kostenbesparing: Doordat de laadinfrastructuur wordt gevoed door zonnestroom, kunnen bedrijven besparen op hun energiekosten. Zonne-energie is over het algemeen goedkoper dan traditionele elektriciteit en kan helpen om de totale operationele kosten te verlagen. Bovendien kunnen bedrijven HBE’s verdienen met hun groene stroom, wat extra inkomsten oplevert.
  3. Toekomstbestendigheid: Door te investeren in laadinfrastructuur die is gekoppeld aan zonnepanelen, positioneren bedrijven zich voor de toekomst. Met de groeiende populariteit van elektrische voertuigen en de toenemende focus op duurzaamheid, worden bedrijven die duurzame laadmogelijkheden bieden aantrekkelijker voor klanten en kunnen zij zich onderscheiden van de concurrentie.
  4. Gemak en ontzorging: Met Laden op Zon worden klanten volledig ontzorgd. KiesZon levert de laadinfrastructuur, zorgt voor de installatie, het onderhoud en eventuele aanpassingen in de toekomst. Dit stelt u in staat om u te concentreren op uw kernactiviteiten zonder zich zorgen te hoeven maken over de laadinfrastructuur.
  5. Door Laden op Zon te combineren met het gebruik van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE), kunnen bedrijven profiteren van duurzame en kosteneffectieve laadmogelijkheden, terwijl ze tegelijkertijd hun inzet voor schone energie aantonen.

  Meest gestelde vragen HBE’s

  Ja, elk bedrijf dat elektrische wagens heeft kan, mits het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet, HBE’s verdienen.

  Ja, het is mogelijk om een bestaand zonne-systeem uit te breiden met Laden op Zon. Neem contact op voor meer informatie.

  De administratieve voorwaarden voor het verwaarden van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) zijn belangrijk om te begrijpen als je betrokken bent bij het inzetten van groene elektriciteit in het vervoer. Hier zijn enkele essentiële aspecten:

  Registratie en rapportage: Bedrijven die HBE’s willen verwaarden, moeten zich registreren bij de juiste instanties en voldoen aan rapportageverplichtingen.

  Certificaten en Garanties van Oorsprong (GvO): Als u zelf duurzame stroom opwekt, en met deze stroom gelijktijdig uw voertuigen oplaadt, dienen de HBE’s te worden ondersteund door Garanties van Oorsprong (GvO’s). Deze certificaten bewijzen dat de elektriciteit daadwerkelijk groen en hernieuwbaar is. Het is essentieel om deze GvO’s correct te beheren en te koppelen aan de ingezette HBE’s.

  Transparantie en controleerbaarheid: Het proces van het verwaarden van HBE’s moet transparant zijn en controleerbaar door relevante autoriteiten. Dit omvat het kunnen aantonen van de herkomst van de ingezette groene elektriciteit.

  Geintegreerde oplossing: Om alle wettelijke- en administratieverplichtingen correct en soepel te laten verlopen is het belangrijk dat alle schakels in het proces goed op elkaar zijn afgestemd. Voor een volledige en tijdige rapportage is het van belang dat de afstemming energieleverancier, laadpaalexploitant en certificeringsinstituut de administratieve processen goed op elkaar hebben afgestemd.

  Wij verzorgen de gehele administratieve en zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke eisen die gepaard gaan met de administratie van HBE’s.

  Uitgaande van het gemiddelde aantal kilometers dat een voertuig per jaar rijdt in Nederland, een gemiddelde prijs voor de HBE’s van €10, het aantal KwH om de voertuigen op te laden en het eigenverbruik van zonne-energie kunt u de onderstaande opbrengsten als leidraad aanhouden hoeveel u met HBE’s kunt verdienen.

  Personen auto: € 319
  Bestelauto: € 379
  Kleine bakwagen (12T): € 2.780
  Grote bakwagen (19T): € 3.004
  Trekker-oplegger: € 12.309

  Wilt u laten doorrekenen wat HBE’s voor uw bedrijf kunnen opleveren, neem dan contact op met een van onze specialisten.

  Aan het inboeken van HBE’s zitten administratieve kosten verbonden. Deze kosten variëren afhankelijk van de omstandigheden en de grootte van de levering. Denk hierbij aan minimaal €2500 per jaar. Omdat we de administratie voor meerdere partijen verzorgen kunnen we de administratieve kosten laag houden. Neem contact op voor meer informatie.

  Onze laadoplossingen voldoen aan alle eisen om HBE’s opde juiste manier te administreren. Met Laden op Zon bieden we een investeringsvrije totaaloplossing aan voor laadinfrastructuur en het opladen van voetuigen met zonne-energie. Neem contact op voor meer informatie.

  Contact