Terug naar kennisbank

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor zonnestroomprojecten?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw zonnestroomproject te financieren. De keuze hangt af van uw wensen, uw doelen en situatie. Daarnaast heeft de subsidie van de zonnepanelen ook invloed op uw kostenplaatje en uw keuze voor de financiering. KiesZon kan u daarin uitgebreid adviseren.

  • Dakhuurconstructie
    U kunt uw dak verhuren om zonne-energie op te wekken. Dit is de meest eenvoudige oplossing om uw pand te vergroenen, zonder dat u daarvoor hoeft te investeren. U ontvangt een vaste huursom voor uw dak gedurende de vooraf afgesproken huurperiode. Daarnaast kunt u tijdens deze huurperiode energie afnemen van eigen dak, vaak tegen een gunstig tarief.
  • Financiering door eigen investering
    U financiert uw zonnestroomsysteem zelf, uit eigen middelen of via een banklening. U ontvangt de volledige opbrengst van het systeem. Dus ook de opbrengsten van de zonnepanelen en de energie die u teruglevert aan uw energieleverancier. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de monitoring. Hierin kan KiesZon uiteraard wel ontzorgen door de monitoring en service aan uw zonnestroomsysteem voor u uit te voeren.
  • Operational lease
    Door de zonnepanelen te leasen hoeft u zelf vooraf geen grote investering te doen. KiesZon blijft eigenaar van het systeem, maar u heeft wel de voordelen van zonne-energie en ontvangt een groot deel van de opbrengst. Ook monitoring en onderhoud hoeft u niet zelf te regelen. De duur van een operational lease is meestal gebaseerd op de subsidieduur en is daarom zestien jaar.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.