Terug naar kennisbank

Welke factoren hebben invloed op de rendabiliteit van een zonnestroomproject?

Het degradatiepercentage is niet het enige dat van invloed is op de rendabiliteit van het zonnestroomsysteem. Een aantal factoren van buitenaf bepaalt wat de opbrengsten van uw zonnepanelen zijn.

Energieprijs

De marktwaarde van energie is van invloed op hoe rendabel het systeem is. Dit heeft met het correctiebedrag te maken voor uw subsidie. Kort uitgelegd krijgt u een vergoeding voor het verschil in kosten tussen grijze en groene stroom. Hoe goedkoper de grijze stroom, hoe hoger het correctiebedrag is, tot aan een jaarlijks vastgestelde ondergrens. Daarnaast wordt uw besparing en rendement van het systeem hoger wanneer de energieprijs stijgt, omdat de energie u niet hoeft in te kopen een grotere besparing oplevert.

Financieringsrente

Als u uw installatie financiert met een lening, is de variabele rente bij de bank ook van invloed op hoe rendabel uw systeem is. Slim om mee te berekenen bij de aanschaf.

Omgevingsinvloeden

Schaduwval door nieuwbouw of boomgroei, vuil op de zonnepanelen door uitstoot van fabrieken, hagelschade waardoor het systeem even uit moet voor reparatie en zelfs vogeluitwerpselen. De omgeving rond uw pand heeft te maken met hoeveel zon er op de panelen kan schijnen. Houd daar als ondernemer zeker rekening mee!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.