Terug naar kennisbank

Wat levert een zonnestroomproject op?

Een zonnestroomproject levert u groene energie op van eigen dak tegen een interessant rendement. Daar staat natuurlijk wel een investering tegenover: die hangt af van het aantal zonnepanelen dat u wilt plaatsen. Uw rendement hangt af van meerdere factoren. We onderscheiden daarbij factoren bij de aanbieder en factoren in uw situatie. Een paar voorbeelden:

Aanbieder

  • Zijn de rendementscijfers inclusief of exclusief de exploitatiekosten? En wat krijgt u voor die kosten? Bij KiesZon zijn we open en transparant. Exploitatiekosten zijn noodzakelijk voor een goed rendement. Maar het blijven kosten, die we dus van uw rendementscijfer aftrekken.
  • Zijn er reserveringen voor tegenvallers? En op welke manier beïnvloeden die het rendement? Wij adviseren altijd om reserves op te bouwen. Wel zo veilig. Bovendien zijn deze bedragen aftrekbaar. Ook de reserveringen gaan af van het ‘rendementscijfer’.
  • In onze rendementsprognoses zijn we voorzichtig, omdat we overal rekening mee houden. We vinden het belangrijker dat u precies weet wat u van ons kunt verwachten – en dan ook nog een mooi rendement overhoudt – dan dat u onverwacht voor verrassingen komt te staan.

Uw situatie

  • Hoe meer energie u verbruikt, hoe lager uw energiebelasting wordt. Als u een dak vol zonnepanelen heeft en niet zoveel energie verbruikt, dan is uw besparing groter omdat u bespaart tegen een hoog energietarief. Als u daarentegen veel energie verbruikt, heeft u al een laag energietarief en betaalt u al minder energiebelasting. Uw rendement zal dan procentueel iets lager uitvallen. Maar uw impact op CO2-reductie is des te groter!
  • Uw rendement hangt daarnaast af van de kenmerken van uw installatie. Denk aan de ligging van de zonnepanelen ten opzichte van de zon, de hellingshoek van de panelen en eventuele schaduwvorming op de panelen.

Er zijn heel veel factoren die de precieze opbrengst van uw zonnepanelen bepalen. Hoe dat in uw situatie zit, rekenen we graag uit in het ontwikkeltraject.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact