Terug naar kennisbank

Wat is de rol van de lokale brandweer bij een zonnestroomsysteem op mijn dak?

Bij elke bouw van een zonnestroomsysteem wordt de brandweer op de hoogte gebracht. Zij kijken mee met de plannen, zodat ze kunnen meedenken en adviseren over het voorkomen van eventuele brandrisico’s. Daarnaast helpen ze een calamiteitenplan op te stellen. Deze geeft informatie over vaste toegang en blusleiding, maar ook over de technische componenten als een omvormer die op een brandwerende laag moet worden aangebracht. Op aanraden van de brandweer kan het zijn dat een plan opnieuw moet worden opgesteld, of de brandweer aanvullende eisen hebben voor de installatie van het systeem. Daarom is het altijd slim om zo vroeg mogelijk de brandweer te betrekken bij de plannen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact