Terug naar kennisbank

Opwekken op basis van behoefte met closed loop curtailment

Curtailment betekent letterlijk inperking van de energieopwekking. De zonnepanelen onderbreken via de omvormers hun opwekking. Bij closed loop curtailment wordt het nog een stukje slimmer. Dit houdt in dat de zonnepanelen alleen stroom uitleveren als het pand daarom vraagt, met als doel om nooit terug te leveren aan het energienet.

Hoe gaat closed loop curtailment in zijn werk?

Er worden meters geplaatst op het punt waar het pand is aangesloten op het net. Die meters registreren continu of er stroom in het pand wordt verbruikt. Als de meters merken dat het topping point bereikt wordt, ofwel er wordt meer geleverd dan verbruikt, dan gaan de omvormers terug in vermogen zodat de levering van de zonnepanelen weer gelijk is aan het verbruik in het pand.

Hoe interessant is deze vorm van curtailment?

Closed loop curtailment is met name interessant voor panden met een relatief hoog stroomverbruik in gebieden waar het net vol zit. Bij panden met een laag verbruik, en netcongestie (waar geen of slechts beperkte teruglevering aan het net mogelijk is) zou een dak vol zonnepanelen niet of slechts een klein deel van de tijd op volle kracht kunnen leveren, wat het rendement van een zonnestroominstallatie niet ten goede komt.

Om te kijken wat het rendement is bij projecten met closed loop curtailment worden er rekenmodellen gebruikt gebaseerd op gelijktijdigheid. De kwartier/uurwaarden van het stroomverbruik in het pand worden over het opwekprofiel gelegd waarin we berekenen hoeveel energie op welk moment wordt opgewekt. Op deze manier wordt een bepaald percentage aan gelijktijdigheid berekend.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat er een gelijktijdigheid van 70% is. Dan betekent dit dat er 30% van de opgewekte energie verloren gaat doordat er op momenten meer wordt opgewekt dan verbruikt in het pand. Ook zijn er oplossingen te bedenken om het overschot aan energie niet verloren te laten gaan. Denk aan het aftoppen van energie naar batterijen of accu’s, zodat de opgeslagen energie in de nacht gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het opladen van apparatuur. Daarnaast kan gekeken worden of het verbruiksprofiel aangepast kan worden, zodat deze beter aansluit op het opwekprofiel.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.