Terug naar kennisbank

Wat zijn de oplossingen om netcongestie te verminderen?

Eén van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan binnen de energietransitie is om alle duurzaam opgewekte stroom op te nemen in het elektriciteitsnet. Door de huidige economische groei en de toename van duurzaam opgewekte stroom neemt de druk op de capaciteit van het elektriciteitsnet alsmaar toe.

Ervaart u één van onderstaande uitdagingen?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

  Type contact

  Diensten

  Het net is nog niet ingericht op decentrale opwek vanuit zon en wind.  Zo ontstaat er in sommige delen van het elektriciteitsnet een tekort aan transportcapaciteit. Dit tekort noemen we netcongestie. In de netcongestiegebieden is de netbeheerder soms genoodzaakt om beperkende maatregelen te treffen. Gevolg hiervan is dat grootverbruikers niet de volledige capaciteit van het elektriciteitsnet kunnen gebruiken of een overschot van de opgewekte zonnestroom kunnen terug leveren aan het net.

  Wat zijn alternatieve oplossingen om de bedrijfsvoering niet in de problemen te laten komen?

  Energieopslag

  Met een energieopslagsysteem kan het overschot aan opgewekte zonne-energie vermogen opgeslagen worden voor later gebruik. Maar ook kan zo’n systeem ingezet worden om pieken op te vangen als het elektriciteitsnet niet voldoende kan leveren.

  Gelijktijdigheid

  Gelijktijdigheid houdt in dat de afname van duurzame energie plaats vindt op het moment dat deze wordt geproduceerd.  Een voorbeeld is om laadpalen voor elektrisch rijden in te zetten. Zo wordt de opgewekte stroom direct verbruikt.

  Gridless benadering

  Hiermee wordt bedoeld dat de vraag naar elektriciteit wordt voorzien door een geheel zelfstanding functionerend systeem op basis van duurzame energieopwekking. Een gebouw of deel van een gebouw opereert dan geheel onafhankelijk van het elektriciteitsnet.

  Cable Pooling

  Een andere manier om de opgewekte energie beter te benutten is Cable Pooling. Bij Cable Pooling  sluiten meerdere gebruikers aan op één energiebron. Met deze oplossing wordt ook nog eens bespaard op de aansluitkosten.

  Referenties

  Partnership is voor KiesZon een centrale kernwaarde. Wij werken samen met onze partners en opdrachtgevers aan een eindresultaat dat in elk opzicht naar wens is. Dat is ons streven. Hieronder komen onze partners en opdrachtgevers aan het woord over hun ervaringen met KiesZon en onze werkwijze.

  KiesZon – Smart Smart Energy Solutions

  Zomaar even een greep uit een reeks van oplossingen die KiesZon te bieden heeft of naar toe werkt. Zolang het huidige elektriciteitsnet nog niet is gemoderniseerd zullen de problemen rond netcongestie nog wel enkele jaren aanhouden. Maar door in oplossingen te blijven denken, te innoveren, te ontwikkelen en door samen te werken houden we de realisatiegraad hoog.

  Ervaart u uitdagingen in het verduurzamingstraject van uw bedrijf?

  Neem contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden!