Terug naar kennisbank

Hoe zorg ik dat mijn dak optimaal blijft renderen?

Vaak wordt gedacht dat het schoonmaken van zonnepanelen invloed heeft op het rendement. Zonnepanelen hoeft u alleen te reinigen als er echt hardnekkig vuil op zit, maar dat komt in Nederland niet vaak voor. Er zijn wel vele andere factoren die invloed hebben op uw rendement. Ten eerste heeft u betrouwbare data nodig over de prestaties van uw dak en moet u deze data proactief in de gaten houden. Bij de kleinste verstoring is het zaak om meteen in te grijpen. Alleen dan kunt u uw zonnestroomsysteem optimaal laten renderen. Bij alle installaties die wij realiseren, sluiten we een onderhoudscontract af. Zo nemen we u de het hele onderhoud uit handen en bent u altijd verzekerd van een optimaal rendement. Hoe we dat doen, leest u hieronder.

 1. Betrouwbare data
  Elke installatie van KiesZon heeft een eigen datacommunicatiekast. Deze kastjes exporteren data rechtstreeks in een geavanceerd softwaresysteem. Elke ochtend checken wij of alle installaties goed opstarten. En aan het eind van iedere week en maand analyseren we of de installaties ook doen wat wij van ze verwachten ten opzichte van de businesscase en ten opzichte van actuele weerdata. U kunt de gegevens van uw eigen dak ook inzien.
 2. Zeven dagen per week proactief monitoren
  Stel: u heeft een installatie met vijftig omvormers. Elke omvormer heeft tien strings waar 22 zonnepanelen aan vastzitten. Als er één van die strings ook maar iets afwijkt, zien we dat meteen. Een storing zien we dus al aankomen voordat er echt iets aan de hand is. Bij de geringste afwijking ten opzichte van wat je zou mogen verwachten, treden we op.
 3. Binnen 48 uur ter plekke
  Als er een storing dreigt, kunnen we al veel op afstand analyseren. Daardoor kunnen we onze service-engineers goed briefen en zorgen dat ze binnen 48 uur op locatie zijn. Onze planners kunnen zelfs aangeven op welke plek op uw dak de service-engineer aan het werk moet.
 4. Jaarlijks preventief onderhoud
  Zeven dagen per week houden wij uw installatie digitaal in de gaten; één keer per jaar gaan we daadwerkelijk het dak op voor preventief onderhoud en een uitgebreide inspectie. We letten dan op omgevingsfactoren die de installatie kunnen beïnvloeden, de staat van de algehele constructie met bijbehorende componenten en de veiligheid van de zonnestroominstallatie en de omgeving. Ook doen we diverse metingen.
 5. Resultaat: hoge uptime
  Uptime staat voor hoeveel procent van de tijd dat de zon schijnt, de omvormers stroom produceren. Dankzij betrouwbare data, het proactief monitoren en onze snelle service-engineers, ligt ons langjarig gemiddelde op 99,5 procent.

U krijgt productiegaranties

Uptime is de basis, maar zegt niet alles. De afgelopen jaren hadden we heel veel zon, dus alle systemen werkten ‘goed’. Maar hoe onderscheid je een goed systeem van een goed zonjaar? Onze analisten kunnen installaties op waarde schatten. Zij controleren dan ook of het systeem te allen tijde op z’n maximale capaciteit functioneert. Daarvoor geven wij prestatiegaranties af, met daaraan gekoppeld een financiële vergoeding als we niet voldoen aan de afspraken. Zo is uw rendement altijd verzekerd. Voorbeeld van prestatiegaranties zijn de performance ratio en de uptime-garantie.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.