Terug naar kennisbank

Hoe zit het met de subsidies?

De markt voor zonnestroom is nog steeds voor een groot deel subsidie-gedreven. We zien echter dat de markt groeit, waardoor de subsidie op de opbrengst van zonnepanelen afneemt. Wij kunnen subsidies voor u aanvragen. Ook nemen we de subsidiebedragen altijd mee in de rendementsberekeningen van uw businesscase. De belangrijkste subsidie is de SDE++-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. U komt hiervoor in aanmerking als u energieproducent wordt en een grootverbruikaansluiting (3x80A) heeft. In het najaar van 2020 is de SDE+ overgegaan in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Uw CO2-besparing gesubsidieerd met SDE++

Met de SDE++ krijgt u subsidie voor CO2-besparing. De overheid heeft gekwantificeerd hoeveel CO2-besparing zonne-energie met zich meebrengt. Maar er zijn ook andere technieken die aanspraak maken op deze subsidie. Denk bijvoorbeeld aan de productie van circulaire en biobased technieken, geavanceerde biobrandstoffen en CO2-levering aan de glastuinbouw. Onze verwachting is dat de subsidies voor zonne-energie daardoor verder gaan dalen. De SDE++ kent in 2022 nog maar één ronde die opent op 28 juni 2022 en loopt tot en met 6 oktober 2022 is een budget van €13 miljard beschikbaar.

Naast deze subsidies zijn er nog een aantal kleinere subsidies beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.