Terug naar kennisbank

Hoe zit het met de subsidies?

De markt voor zonnestroom is nog steeds voor een groot deel subsidie-gedreven. We zien echter dat de markt groeit, waardoor de subsidie op de opbrengst van zonnepanelen afneemt. Wij kunnen subsidies voor u aanvragen. Ook nemen we de subsidiebedragen altijd mee in de rendementsberekeningen van uw businesscase. De belangrijkste subsidie is de SDE+-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. U komt hiervoor in aanmerking als u energieproducent wordt en een grootverbruikaansluiting (3x80A) heeft. In het najaar van 2020 gaat de SDE+ over in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De categorie Zon blijft daarin bestaan. De belangrijkste verschillen staan hieronder:

SDE+-subsidie 

(tot najaar 2020, u kunt zich niet meer inschrijven)

Deze subsidie kunt u aanvragen als u duurzame energie opwekt. Bijvoorbeeld door het verbranden van biomassa of het inzetten van wind- of zonne-energie. Per opgewekt kilowattuur krijgt u zestien jaar lang een bepaald bedrag (momenteel ongeveer 7 cent). Hier gaat een correctiebedrag van af, namelijk de marktwaarde van reguliere energie. U krijgt dus het verschil tussen grijze en groene stroom gesubsidieerd.

SDE++-subsidie

(vanaf najaar 2020) 

In het najaar van 2020 maakt de SDE+ plaats voor de SDE++-subsidie. U krijgt dan geen subsidie meer voor energieproductie, maar voor CO2-besparing. De overheid heeft gekwantificeerd hoeveel CO2-besparing zonne-energie met zich meebrengt. Maar er zijn ook andere technieken die aanspraak maken op deze subsidie. Denk aan CO2-opslag of het gebruik van isolatiematerialen. Onze verwachting is dat de subsidies voor zonne-energie daardoor verder gaan dalen.

Naast deze subsidies zijn er nog een aantal kleinere subsidies beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op. 

Afbeeldingen

Is dit bericht hulpvol?