Terug naar kennisbank

Hoe wordt de veiligheid van mijn zonnestroomsysteem geborgd?

De veiligheid van het zonnestroomsysteem staat voorop. Dit hangt af van het materiaal, de installatie en van goed onderhoud. Sinds maart 2020 is daarvoor Scope 12 in het leven geroepen. Dit is een inspectiemethode en veiligheidschecklist voor zonnepanelen. Het initiatief kwam van verzekeraars, installateurs en leveranciers in samenwerking met onze brancheverenging Holland Solar nadat was vastgesteld dat er te veel (brand)risico’s ontstonden na de enorme groei van de zonnepanelenmarkt. Bij KiesZon zijn we dan ook erg blij met deze nieuwe, duidelijke richtlijn. Veiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze praktijk.

Planning

Samen met de opdrachtgever wordt een veiligheidsplan uitgewerkt. Hierin besteden wij aandacht aan de veiligheid van bezoekers en medewerkers van uw pand tijdens de bouwfase, maar ook uw eigen veiligheidsprotocollen die voor onze medewerkers gelden. Deze plannen worden gecontroleerd door een onafhankelijke veiligheidsdeskundige.

Normering

Wij werken volgens de laatste veiligheidsnormen, die we continu in de gaten houden. Tijdens de bouw bezoekt een onafhankelijke veiligheidsinspecteur ten minste één keer de bouwlocatie onaangekondigd om te controleren of KiesZon volgens de laatste veiligheidsnormen werkt. Daarnaast is elke medewerker binnen KiesZon VCA** (VCA-VOL) gecertificeerd en wij werken volgens een VGM-plan (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan) dat jaarlijks wordt getoetst.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.