Terug naar kennisbank

Hoe wordt de kwaliteit van zonnestroomsystemen geborgd?

Optimale kwaliteit betekent optimale veiligheid en rendabiliteit. Zo houdt u de opbrengst van uw zonnepanelen zo hoog als mogelijk. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de snelgroeiende markt van zonnepanelen is het soms moeilijk bij te houden wie wat doet en waar u op moet letten. Kwaliteit in een zonnesysteem kent verschillende facetten. Hieronder leest u hoe wij op drie facetten maximaal inzetten.

Materiaal

KiesZon werkt alleen met Tier 1-producenten. Zonnepanelenmerken worden onderverdeeld in verschillende segmenten van kwaliteit; een ranking waarin Tier 1 de hoogste is en Tier 3 de laagste. Tier 1-producenten zijn gevestigde namen die de ervaring, kennis, researchcapaciteit en garantie in huis hebben om topmateriaal te leveren. Dat is waar we voor gaan.

Met al onze leveranciers hebben wij uitgebreide contractafspraken. Onze supply chains zijn daarmee volledig inzichtelijk. En om de kwaliteit te waarborgen bezoeken we bovendien samen met onze leveranciers twee keer per jaar de productielocaties in China.

Tests & controle

Vroeg in de engineeringsfase betrekken we altijd een onafhankelijke partij. Deze toetst de bouwtekeningen, van bouwplan tot kabelgoten en alle normeringen die daarbij horen. Ook houden we tijdens de bouwfase de kwaliteit van het systeem scherp in de gaten. Bij elk project test een onafhankelijke partij met een mobiel testlaboratorium de zonnepanelen, dit gebeurt steekproefsgewijs. In deze test worden de panelen gecontroleerd op prestaties en worden thermografische foto’s gemaakt om onvolkomenheden of transportschade waar te kunnen nemen. Voor de definitieve oplevering is er de laatste onafhankelijke toetsing: Technical Due Diligence (TDD). Deze gebeurt met een checklist waarin wordt nagelopen of de wijze van bouwen, de wijze van functioneren, de output en de risicobeheersing allemaal volgens de normen en de eisen van KiesZon zijn.

Maintenance

Door onze verticaal geïntegreerde bedrijfsvoering hebben wij alle kennis en ervaring in huis voor optimaal werkende en renderende systemen. Niet alleen bij oplevering, maar gedurende de gehele levensduur. Zo kunnen wij verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit die we leveren. KiesZon werkt met eigen engineers, projectleiders, uitvoerders en monteurs. Onze O&M-afdeling heeft een responstijd van 48 uur en monitort zeven dagen per week de performance van alle PV-installaties. Calamiteiten worden daardoor snel geïdentificeerd en verholpen, zo blijft de zogeheten downtime minimaal. De uptime van onze systemen was in 2020 dan ook 99,7%!

Vanzelfsprekend spelen er meer zaken een rol in het borgen van kwaliteit, denk aan opleidingen voor personeel en goede afspraken rondom contracten. Wilt u, bijvoorbeeld daarover, meer weten? Neem vrijblijvend contact op. Onze adviseurs staan u graag te woord.