Terug naar kennisbank

Hoe behaal ik mijn duurzaamheidsdoelstellingen?

Duurzaamheidsdoelstellingen hangen samen met uw CO2-uitstoot. U verduurzaamt dus door uw CO2-uitstoot terug te dringen. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen helpt daarbij. Maar er zijn uiteraard meer manieren om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Uw hele gebouw speelt daarin een rol. En vaak is het een combinatie van factoren. Wekt u bijvoorbeeld eigen energie op, maar is uw gebouw slecht geïsoleerd? Dan haalt u uw duurzaamheidsdoelstellingen vanzelfsprekend nog steeds niet. Wij zien ook dat doelstellingen voor duurzaamheid verschillen per klant. We onderscheiden gebouweigenaren en gebouwgebruikers.

Gebouweigenaren

Zonnepanelen hebben invloed op uw energielabel. Hoe beter uw energielabel, hoe gunstiger dat is voor u als gebouweigenaar. Er zijn zelfs energielabelplichten: vanaf 2023 moeten utiliteitsgebouwen minimaal energielabel C hebben. Bij nieuw te ontwikkelen gebouwen hebben zonnepanelen invloed op uw BREEAM-score. Met een goede BREEAM-score of een gunstig energielabel komt u sneller in aanmerking voor groenkortingen op financieringen. Bovendien verhoogt het de waarde van uw vastgoed.

Verduurzamen is meer dan alleen duurzame energie opwekken. U kunt bijvoorbeeld ook verduurzamen door uw pand van hernieuwbare materialen te bouwen. Door te isoleren. Of door uw pand gasloos te maken. Het nadeel is dat u uw gebouw hiervoor structureel moet aanpassen. Uw eigen duurzame energie opwekken met zonnepanelen heeft minder voeten in de aarde: het levert veel CO2-besparing op, zonder dat u uw gebouw aan hoeft te passen. Het dak heeft u immers al!

Gebouwgebruikers

Als huurder van een gebouw kijkt u met name naar uw eigen processen. Met zonnestroom kunt u uw bedrijfsprocessen aanzienlijk verduurzamen. U verkleint daarmee uw CO2-footprint. Tegelijkertijd bespaart u op uw energieverbruik. Als u zelf duurzame energie opwekt, scoort u ook hoger op de EED Energie-audit. Dit is een verplichte vierjaarlijkse audit voor grote bedrijven (>250 fte).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.