Terug naar kennisbank

Cable pooling: een oplossing voor een overvol energienet

Duurzaamheid is al jarenlang een hot topic in onze samenleving. Huizen en bedrijfspanden worden vaker voorzien van zonnepanelen en op verschillende plaatsen worden nieuwe zonneparken en grootschalige windmolenparken gebouwd. Dit heeft een positieve invloed op de energietransitie, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals netcongestie. Het energienetwerk is namelijk (nog) niet bestand tegen deze toename van capaciteit. Het energienet zit op veel plekken in Nederland vol. Cable pooling biedt een mogelijke uitkomst voor deze uitdaging. Bent u benieuwd naar wat cable pooling te bieden heeft? Dat leest u in dit blog.

Wat is cable pooling?

Laten we beginnen met de basis: wat is cable pooling nu precies? Cable pooling is het gedeeld gebruik maken van één elektriciteitsaansluiting door zonne- en windinstallaties. Duurzame energieprojecten worden hierdoor nog efficiënter. Het concept houdt in dat kabels worden gedeeld, waardoor de aansluiting van zonne- of windinstallaties efficiënter wordt benut door de opgewekte energie via één aansluiting samen te laten komen in het elektriciteitsnetwerk. De zonne-installatie levert stroom wanneer de windinstallatie minder stroom levert. Het is namelijk vaak zo: wanneer de zon schijnt, waait het niet en wanneer het waait, schijnt de zon niet. Cable pooling zorgt ervoor dat de energie-infrastructuur optimaal wordt benut, door ook op momenten wanneer het niet waait of er geen zon is, duurzaam opgewekte stroom over de netaansluiting aan het elektriciteitsnet te leveren. Hierdoor wordt de productie en het verbruik van schone energie verbeterd op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Bovendien maakt cable pooling het mogelijk om nieuwe energiebronnen aan te sluiten zonder dat daarvoor per sé een nieuwe aansluiting op het net nodig is.

Waarom is cable pooling belangrijk?

Duurzame ontwikkelingen worden steeds belangrijker, maar het elektriciteitsnetwerk komt steeds meer onder druk te staan. Daarom zijn oplossingen zoals cable pooling enorm welkom, want met cable pooling voorkomt u de noodzaak om nieuwe of grotere aansluitingen aan te leggen. Enkel 5% van de tijd is er een combinatie van veel zon en wind waardoor het in deze gevallen nodig is om de stroomproductie te beperken zodat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt.

De uitdagingen bij cable pooling

Innovatieve oplossingen brengen vaak uitdagingen met zich mee en dat is bij cable pooling niet anders. De grootste uitdaging bij cable pooling is het afstemmen van de netbeheerder, het meetbedrijf en de eigenaren van diverse duurzame energie-installaties. De netbeheerder moet er namelijk voor zorgen dat het elektriciteitsnet geschikt is voor het samenvoegen van de kabels. Het meetbedrijf moet ervoor zorgen dat de meetmethoden en -instrumenten worden aangepast om nauwkeurig de gedeelde energiestromen te kunnen meten. De eigenaren van de energie-installaties willen er zeker van zijn dat de meetmethoden juist zijn en dat ze dus een eerlijke vergoeding ontvangen. De samenwerking tussen deze partijen is om die redenen essentieel. Het is belangrijk om te voorkomen dat de aansluiting overbelast raakt en dat zowel de wind- als zonne-energie elkaar niet belemmeren. Hier moet een duidelijke overeenstemming over worden gemaakt. Ondanks dat de afspraken hierover complex zijn, zorgen de technische oplossingen ervoor dat dit geregeld kan worden.

De pluspunten van cable pooling

Ondanks de uitdagingen heeft cable pooling meer voor- dan nadelen:

  • Door cable pooling is het mogelijk om toch nog een nieuw duurzaam energieproject op te zetten in een gebied waar het stroomnet ‘vol’ is en er geen nieuwe aansluitingen mogelijk zijn.
  • Door gebruik te maken van een bestaande aansluiting worden er kosten bespaard voor de ontwikkeling van een nieuw project. Zowel voor de projectontwikkelaar als voor de netbeheerder.
  • Zon en wind vullen elkaar goed aan in Nederland. Hierdoor wordt een netaansluiting gedurende een groot deel van de dag efficiënt benut. De zon en wind wisselen elkaar af, wat zorgt voor een stabielere energievoorziening en voor het efficiënter inzetten van alle beschikbare duurzame energie in Nederland.

Cable pooling: op naar een 100 procent groene energievoorziening

De voordelen van cable pooling zijn enorm en met het oog op toekomst ook niet meer weg te denken uit het huidige energiesysteem in Nederland. In een toekomst waar duurzame energie een nog grotere rol gaat spelen, zijn innovatie oplossingen zoals cable pooling maar wat welkom. Cable pooling maakt de ontwikkeling van duurzame energieprojecten mogelijk in gebieden met congestie en helpt ons mede de volgende stap te zetten in de energietransitie: een 100 procent groene energievoorziening.

Ervaart u uitdagingen in het verduurzamingstraject van uw bedrijf? Neem contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden!