Veldopstelling

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten, voor dakgebonden systemen, maar óók voor grondgebonden systemen. De solar revolutie laat zich namelijk niet beperken tot alleen daken en als we de 2020 doelstellingen willen behalen, moeten we zoveel mogelijk schone en duurzame energie zien op te wekken. 

Grondgebonden zonnestroomprojecten worden vaak een veldopstelling genoemd of, wat vaak terugkomt als erover gecommuniceerd wordt, een zonneweide, zonne-akker of zonnepark. KiesZon hanteert de benaming zonneweide.

Bij een zonneweide zijn er in de regel twee mogelijkheden, de zonnepanelen in een zuid opstelling plaatsen of in een oost-west opstelling. Afhankelijk van de ligging en de vorm van het veld, de beschikbare oppervlakte en de gewenste / benodigde energieopbrengst, bepalen onze engineers welke opstelling het beste gekozen kan worden.

Financiering en Participatie
Met betrekking tot financiering zijn er diverse mogelijkheden, zo kan een zonneweide tot stand komen met behulp van SDE+ subsidiecrowdfunding, middels een postcoderoos of door een investering. KiesZon is in staat elke vorm toe te passen, al geeft KiesZon de voorkeur aan crowdfunding en / of een postcoderoos. Op die wijze kunnen omwonenden participeren en hebben ook zij profijt van de totstandkoming van een zonneweide. Desalniettemin zijn wij in staat elke vorm van financiering te faciliteren.

Inpassing in het landschap
Landschappelijke inpassing is bij de totstandkoming van elke zonneweide een belangrijk onderdeel. Een zonneweide neemt in de regel minimaal één hectare in beslag, het is daarom van belang goed te kijken naar hoe de zonneweide zo goed mogelijk op kan gaan in de omgeving zodat de weide geen belasting vormt voor de omgeving. KiesZon houdt rekening met een strakke (en met de omgeving afgestemde) landschappelijke inpassing. Trouw wijdde daar een artikel aan.

[afbeeldingen] - leudal-zonneweide-2

Om omwonenden en andere betrokkenen nog beter te betrekken bij de realisatie van een zonneweide, kunnen wij Virtual Reality visualisaties (laten) maken die tonen hoe een zonneweide in het landschap wordt ingepast. Een voorbeeld daarvan is de zonneweide in Toldijk die momenteel bij ons in ontwikkeling is. Klik hier voor die VR visualisatie.

Meer info

Voor meer informatie over zonneweides / zonneparken / zonnestroomprojecten in veldopstelling, neemt u contact op met onze Accountmanager Zonneweides: Marc van de Pol. Dat kan per mail, of per telefoon door ons algemeen nummer te bellen: 085 782 0050.

Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.

Aanvragen