Veldopstelling

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten, voor dakgebonden systemen, maar óók voor grondgebonden systemen. De solar revolutie laat zich namelijk niet beperken tot alleen daken en als we de 2020 doelstellingen willen behalen, moeten we, zoveel mogelijk schone en duurzame energie zien op te wekken. 

Grondgebonden zonnestroomprojecten worden vaak een veldopstelling genoemd of, wat vaak de terugkomt als erover gecommuniceerd wordt, een zonneweide, zonne-akker of zonnepark. KiesZon hanteert de benaming zonneweide..

Bij een zonneweide zijn er in de regel twee mogelijkheden, de zonnepanelen in een zuid opstelling monteren of in een oost-west opstelling. Afhankelijk van de ligging en vorm van het veld, de beschikbare vierkante meters en de gewenste / benodigde energieopbrengst, bepalen onze engineers voor welke opstelling het beste gekozen kan worden.

Met betrekking tot financiering zijn er diverse mogelijkheden, zo kan een zonneweide tot stand komen met behulp van SDE+ subsidiecrowdfunding, middels een postcoderoos of door een investering. KiesZon is in staat elke vorm toe te passen, al geven wij de voorkeur aan crowdfunding en / of een postcoderoos. Op die wijze hebben omwonenden het meeste profijt van de totstandkoming van een zonneweide.

Landschappelijke inpassing is bij de totstandkoming van elke zonneweide een belangrijk onderdeel. Een zonneweide neemt in de regel minimaal één hectare in beslag, het is daarom van belang goed te kijken naar hoe de zonneweide zo goed mogelijk op kan gaan in de omgeving zodat de weide geen belasting vormt voor de omgeving. KiesZon houdt rekening met een strakke (en met de omgeving afgestemde) landschappelijke inpassing. Trouw wijdde daar een artikel aan.

Voor meer informatie over zonneweides / zonneparken / zonnestroomprojecten in veldopstelling, neemt u contact op met onze Accountmanager Zonneweides: Marc van de Pol. Dat kan per mail, of per telefoon door ons algemeen nummer te bellen: 085 782 0050.

Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.

Aanvragen