Algemene voorwaarden KiesZon

Ook KiesZon hanteert de zogenaamde kleine lettertjes, maar zo min mogelijk. En als deze er zijn, proberen we die zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te houden.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de vorm van samenwerking die is afgesloten. De voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarover contact met uw account manager of stuur een email naar: info@kieszon.nl

Contact