Algemene voorwaarden KiesZon

Ook KiesZon hanteert de zogenaamde kleine lettertjes, maar zo min mogelijk. En als deze er zijn, proberen we die zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te houden.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de vorm van samenwerking die is afgesloten. De Algemene voorwaarden deelnemers collectief kunt u hier lezen. De voorwaarden voor overeenkomsten bij projecten zijn anders dan met particulieren, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem daarover contact met ons op: info@kieszon.nl