Let op!
Volgend jaar wijzigt de SDE+

Aftellen naar de start van de laatste SDE+ subsidieronde

Om het gebruik van duurzame energie te stimuleren en de energietransitie in Nederland te versnellen, riep de overheid de SDE+ subsidie in het leven. Deze subsidie kan worden ingezet voor het opwekken van energie met behulp van o.a. wind, warmte uit biomassa en zonnepanelen. Dit najaar, om precies te zijn 29 oktober, start de laatste SDE+ subsidieronde ooit. Volgend jaar wordt de regeling namelijk hervormd en hernoemd.

Bij KiesZon tellen we af naar deze laatste subsidieronde. Dit doen we om organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen te informeren en op de hoogte te houden van de tijd die resteert. Een goede subsidieaanvraag bestaat uit onder meer een haalbaarheidsstudie, een degelijk projectplan en een overzicht van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend. Het is daarom van belang tijdig te starten met de voorbereidingen.

Let op!
Volgend jaar wijzigt de SDE+

De SDE+ wijzigt

De sinds 2011 geldende subsidieregeling SDE+ gaat in 2020 op de schop. Het kabinet gaat de regeling verbreden, waardoor de insteek het reduceren van CO2 wordt. Voor organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen houdt dit in dat er geconcurreerd moet worden met meer, andere en goedkopere technieken die ook aanspraak kunnen maken op de beschikbare subsidie. Dit verkleint de slagingskansen van zonnestroomprojecten.

Daarnaast werd deze zomer duidelijk dat minister Wiebes in 2020 van twee subsidierondes naar één wil gaan. De reden daarachter is dat Wiebes de realisatiegraad van duurzame energieprojecten wil verhogen. Naar verwachting wordt rond de zomer die ene subsidieronde geopend. Vanaf dat moment kan niet alleen subsidie worden aangevraagd voor de categorieën zon, wind, biomassa, geothermie en water, maar ook voor CO2 reducerende technieken zoals CCS (carbon capture and storage) en benutting restwarmte.

De overheid voert deze wijziging door omdat het dichterbij het doel 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 in 2030 wil komen. Daarom wordt, met de intrede van de SDE++, de focus verlegd van duurzame energie opwekken naar CO2 reduceren.

Niet afwachten

Naar aanleiding van bovenstaande kan een conclusie worden getrokken: de SDE+ najaarsronde van 2019 is het meest gunstige moment voor organisaties die willen verduurzamen m.b.v. zonnepanelen. Niet afwachten tot 2020, maar nu nu in kaart laten brengen wat er mogelijk is en dit jaar subsidie aan (laten) vragen. De aanvraag is niet direct bindend en kan leiden tot veel voordelen. Neem vrijblijvend met ons contact op via het contactformulier rechts op deze pagina!

Neem vrijblijvend contact op

*
*
*
Branche
  • Logistieke dienstverlening
  • Vastgoed
  • Agrarisch
  • Food
  • Overheid
  • Scholen
  • Particulier
  • Overig
Is het een dak of een veld?
  • Dak
  • Veld
Lees in de privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.