Aan het woord: Frederik van Asbeck, manager O&M bij KiesZon

De energietransitie is op volle kracht vooruit, veel investeringen worden gedaan, veel lokale projecten opgezet. Langzaam gaan we naar de doelstellingen. Maar dan? Hoe zorgen we ervoor dat het op lange termijn een succes blijft? Dat is de missie van de O&M afdeling van KiesZon, consolideren, rendementen halen, kwaliteit waarborgen, en dat voor iedereen. Met behulp van een heldere Q&A van Frederik van Asbeck, manager O&M KiesZon, gaan we dieper in op de kwestie.

Wanneer is de energie-transitie volgens jou een succes?
Wanneer we volledig onafhankelijk zijn geworden van fossiele grondstoffen.

Wat is jouw bijdrage hierin?
Door met KiesZon kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de lange termijn te bieden die bijdragen aan de energie-transitie en deze zelfs versnellen, én door met O&M te laten zien hoe je er voor zorgt dat de goede initiatieven ook over een langere tijd de beloftes blijven waarmaken, zodat het maatschappelijke geloof en vertrouwen en daarmee de versnelling van de energie transitie wordt vergroot.

Wat is het doel van O&M?
Zorgen dat energie-transitie (versnellende) initiatieven ook een succes zijn op de lange termijn. En laten zien dat door controle en kwaliteit de verwachtingen van Zonnestroom installaties overtroffen wordt.

Wat is de kracht van de afdeling O&M?
De mensen, met passie voor duurzaamheid, de technische kwaliteiten en de wil om constant te verbeteren.

Wat vindt je van de stelling zonnepanelen onderhoudsvrij zijn?
In een ideale wereld is een zonnestroom installatie vrijwel onderhoudsvrij. Door gebruik van goede materialen en engineering met kennis van zaken kunnen de benodigde werkzaamheden gedurende de levensduur worden beperkt en dat is wat KiesZon doet en waar ze goed in is. Echter is de levensduur van een omvormer korter dan die van een zonnestroom installatie en filters van omvormers dienen periodiek te worden schoongemaakt/vervangen. Daarnaast vallen er bewust en onbewust spaanders waar gewerkt wordt en die kunnen storingen in de loop van de tijd veroorzaken. En je hebt altijd nog de omgeving die kan veranderen of die onvoorzien problemen veroorzaakt; bomen die groeien, nieuwe gebouwen (schaduw objecten) worden gebouwd, vogels gooien stenen of uitwerpselen over de panelen, etc. Door Zonnestroominstallaties goed in de gaten te houden en snel te handelen als er iets is kunnen vaak door eenvoudige interventies grote productie verliezen worden voorkomen.

Hoe groot is het aanbod O&M in de Markt?
Je ziet dat de zonnestroom markt in Nederland ontzettend hard groeit en dat de focus ligt op het realiseren van nieuwe projecten. Daarnaast wordt er door veel EPC partijen wel gesproken over O&M, maar wordt het in praktijk gezien als noodzakelijk kwaad en als onderdeel van de installatie garantie gedurende de eerste 2 jaar. O&M Partijen en zonnestroom eigenaren die in het buitenland al ervaring hebben en die dus al een snelle groei en vervolgens een consolidatie hebben meegemaakt zien wel het belang van O&M. Het aanbod is langzaam groeiende, net als de vraag.

Wat zijn de kansen?
Zoals eerder aangegeven loont goed O&M om risico’s te beperkten en rendement op investeringen te waarborgen en aangezien het aantal installaties als paddenstoelen uit de grond komen, groeien de kansen voor KiesZon O&M.

Hoe krijg je een externe installatie in beheer?
Door gerichte marketing en sales. Een gebouw eigenaar moet overtuigd worden van de noodzaak van goed O&M en dat KiesZon dat kan bieden. Vervolgens willen en kunnen we niet een goed voorstel voor O&M doen als we zelf de installatie niet kennen, vandaar dat we altijd beginnen met een 0-meting om de situatie op te nemen, daaruit volgen eventueel noodzakelijk aanpassingen voor goed O&M, die wij vervolgens kunnen uitvoeren, waarna we een O&M aanbiedingen kunnen maken.

Wat maakt jullie O&M afdeling anders dan andere?
KiesZon O&M beheert ook alle eigen installaties en daarvoor staat altijd het optimale rendement van de investering voorop, techniek is daar een onderdeel in. We zijn georganiseerd om de risico’s voor de investeringen van onze eigen installaties te minimaliseren. Dit heeft geresulteerd in eigen Solar en datacommunicatie specialisten op de weg en in ons data-centrum, gerichte service voorraden en bvb vergaande automatisering voor grote controle op afstand.

Wat kost O&M?
Door automatisering en schaalgrootte kunnen we de kosten en daarmee de prijzen laag houden. Voor grotere projecten kunnen de kosten voor O&M onder de 1% van de zonnestroom opbrengsten blijven. Dus voor 1% koop je zekerheid van rendement op je investering.

Vanaf hoeveel panelen is O&M zinvol?
In principe vanaf 1 paneel, maar vanaf ~200 panelen kan het zinvol zijn een specialist te vragen de O&M (deels) voor je te doen. O&M kan er in verschillende niveaus worden geleverd, van pro-actieve monitoring, tot volledige ontzorging door het gehele beheer in de exploitatie fase aan de O&M partner te laten. Dit heeft met risico dekking en relatieve kosten te maken, waardoor het voor kleinere installaties vaak zinvoller is om een beperkt contract af te sluiten en bij grote installaties is het zinvoller om het beheer volledig aan een specialist over te laten.

Welke obstakels kom je tegen in je werk?
Goede mensen zijn de basis voor goede O&M, technisch en ervaren solar personeel is niet eenvoudig te vinden, dus leiden we veelal onze eigen mensen op.

Welke garanties kun je geven?
De garantie van goed partnership, de beste O&M kwaliteit, 24/7 monitoring, snelle reactie tijden, 99% uptime en voor de door KiesZon ontwikkelde en gerealiseerde projecten een hoge PR (performance ratio) en Productie garanties.

Meer weten over onze O&M afdeling? Neem contact op met Frederik via ons algemene nummer 085 782 0050 of stuur een mailtje naar frederik.vanasbeck@kieszon.nl.

Contact